Privacyverklaring voor kandidaten

Laatste update: januari 2023


Welkom bij Adecco! We kijken ernaar uit om samen met u verder te werken aan uw carrière.

Deze privacyverklaring ("Privacyverklaring") beschrijft welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, hoe wij deze verzamelen, gebruiken en verwerken, en hoe wij daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen jegens u. Uw privacy is belangrijk voor ons, en wij zetten ons in om uw privacyrechten te beschermen en te waarborgen. We weten dat het lang is, maar lees deze Privacyverklaring zorgvuldig door.
Hieronder vindt u een index, zodat u desgewenst direct naar de relevante onderdelen kunt gaan.

INDEX

 

1. Enkele termen om duidelijk over te zijn

Allereerst moeten we duidelijk zijn over hoe we sommige woorden in deze Privacyverklaring gebruiken.

Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar in deze Privacyverklaring wordt u 'de Kandidaat' of 'U' genoemd. Wanneer we het hebben over 'ons' of het 'bedrijf' bedoelen we:

 • - Adecco Personnel Services NV, gevestigd aan de Noordkustlaan 16b te 1702 Groot-Bijgaarden (België), met ondernemingsnummer 0404.221.962 voor de private arbeidsbemiddelingsactiviteiten;
 • - Adecco Construct NV, gevestigd aan de Noordkustlaan 16b te 1702 Groot-Bijgaarden (België), met ondernemingsnummer 0476.991.065 voor de private arbeidsbemiddelingsactiviteiten in de bouwsector;
 • - Adecco Professional Staffing NV, gevestigd aan de Noordkustlaan 16b te 1702 Groot-Bijgaarden (België), met ondernemingsnummer 0408.236.079 voor de activiteiten als Adecco Project Sourcing of Adecco Outsourcing;
 • - Adecco Coordination Center NV, gevestigd aan de Noordkustlaan 16b te 1702 Groot-Bijgaarden (België), met ondernemingsnummer 0441.164.215 voor de interne en back office activiteiten van The Adecco Group in België.

Het bedrijf maakt deel uit van de Adecco Group AG (Adecco Group) met hoofdkantoor in de Bellerivestrasse 30, 8008 Zürich, Zwitserland, de grootste aanbieder van HR-diensten ter wereld. Via haar verschillende bedrijven en business lines biedt de Adecco Group verschillende HR-activiteiten (Human Resources) aan zoals uitzenden, detachering, payroll services, werving & selectie, testing solutions, career transition, talentontwikkeling, training & opleiding, outplacement en internationale mobiliteit ("onze activiteiten").

Voor de uitvoering van onze activiteiten gebruikt de onderneming verschillende IT-systemen. In sommige gevallen biedt de Onderneming een Self-Service Portal ("Portal") voor haar kandidaten/personeel. Via het portaal kunt u zoeken en solliciteren naar banen die de onderneming en haar zusterondernemingen aanbieden en die aansluiten bij uw interesses, vaardigheden en/of ervaring, op de locaties waar u hebt aangegeven te willen werken.

Ten slotte gaat deze Privacyverklaring over hoe wij uw informatie als individu verwerken. Het gaat niet over hoe wij informatie over bedrijven verwerken (hoewel die twee elkaar soms overlappen). Dit soort informatie wordt soms 'persoonlijke informatie', 'persoonlijk identificeerbare informatie' of 'PII' genoemd. Wij gebruiken de term 'persoonsgegevens' of 'gegevens' in deze Privacyverklaring.

 

2. Welke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt het bedrijf?

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens om de best mogelijke, op u afgestemde werkgelegenheid te bieden:

 • a) Identiteitsgegevens zijn uw naam, gebruikersnaam, titel, geboorteplaats en documenten waaruit uw identiteit blijkt.
 • b) Onder contactgegevens wordt verstaan uw factuuradres, leveringsadres, e-mailadressen en telefoonnummers.
 • c) Gegevens over kwalificaties,werkervaring, beschikbaarheden: uw cv of cv, gegevens over uw opleiding, gevolgde opleidingen en stages, documenten die uw recht om te werken aantonen en alle andere informatie die u op uw cv of cv hebt vermeld, foto's en video's van uw deelname aan een videogesprek of opleiding, bijzonderheden over eventuele handicaps en eventuele aanpassingen die wij voor u op de werkplek moeten treffen; in sommige gevallen zullen we ook andere gevoelige gegevens verzamelen dan alleen gegevens met betrekking tot handicap, wanneer de wet ons dat toestaat (bijvoorbeeld: strafblad wanneer de wet ons verplicht dit te controleren, gezondheidsgegevens wanneer de welzijnswetgeving dit vereist), feedback:
  • over u van ons personeel en van derden, bijvoorbeeld van of in verband met beoordeling/opleiding/test, ..., vorige werkgevers (met uw toestemming), informatie die relevant zou kunnen zijn voor uw kwalificaties, beschikbaarheden
  • van u over anderen
  • van u over ons en onze diensten (bvb via onze tevredenheidsenquêtes)
 • d) Gegevens van sociale media zijn uw profielgegevens op sociale media zoals LinkedIn en andere informatie die u openbaar maakt op of anderszins met ons deelt via sociale media.
 • e) Technische gegevens zijn internet protocol (IP) adressen van waaruit u toegang krijgt tot de Portal en onze of andermans producten en diensten, cookies (zoals uiteengezet in ons Cookiesbeleid ), uw inloggegevens (zoals de tijd, datum en duur), het type browser en de versie die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze of andermans websites, apps en producten en diensten, de tijdzone-instellingen van uw apparaat en de locatie van uw apparaat, de browser plug-in types en versies die u gebruikt voor toegang tot het Portaal en onze of andere websites, apps en producten en diensten, het besturingssysteem en platformtype van het apparaat dat u gebruikt, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt voor toegang tot het Portaal, onze apps, websites, producten en diensten, pandgegevens met inbegrip van CCTV en deurintercomsystemen.
 • f) Gegevens over onze communicatie en telefoongesprekken met onder andere het nummer waarvan u met ons sprak, het tijdstip, de datum en de duur van dat contact.
 • g) Profielgegevens zijn uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.
 • h) Marketingcommunicatiegegevens zijn gegevens over hoe u reageert op e-mail, SMS, telefoon en andere marketingcampagnes.

In sommige gevallen zullen de persoonsgegevens die wij verzamelen ook 'speciale categorieën van gegevens' bevatten (ook wel 'gevoelige informatie' genoemd), die wij Gevoelige Gegevens (i) noemen. Dit kunnen (indien van toepassing) gegevens zijn over eventuele handicaps en aanpassingen die wij voor u op de werkplek moeten treffen.

Afhankelijk van de relevante omstandigheden en de toepasselijke lokale wetten en vereisten, kunnen wij sommige van de hierboven vermelde gegevens verzamelen om ons in staat te stellen u arbeidsmogelijkheden aan te bieden die zijn afgestemd op uw omstandigheden en uw interesses.

 

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens en hoe lang bewaren wij die?

Doeleinden van de verwerking Soort gegevens Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens Bewaartermijn
Om u te voorzien van onze diensten door voor u geschikte banen/opdrachten te vinden om naar te solliciteren, u te helpen met opleidingen of het sollicitatieproces voor banen/opdrachten te vergemakkelijken. Dit omvat het versturen van uw CV naar potentiële werkgevers voor hun overweging en u op de hoogte houden van toekomstige vacatures via e-mail, telefoon, post en/of andere communicatiemethoden. a) Identiteitsgegevens;
b) Contactgegevens;
c) Gegevens over kwalificaties en werkervaring;
d) Gegevens van sociale media;
g) Profielgegevens
Uitvoering van een overeenkomst of het ondernemen van stappen vóór het sluiten van een overeenkomst Tot 3 jaar na uw laatste activiteit (laatste sollicitatie, gesprek, mail-contact telefoongesprek of assessment).
Om u onze diensten aan te bieden door uw sollicitatie te beoordelen en te selecteren of af te wijzen, waaronder bijvoorbeeld het opzetten en voeren van sollicitatiegesprekken. a) Identiteitsgegevens;
b) Contactgegevens;
c) Gegevens over kwalificaties en werkervaring;
d) Gegevens van sociale media;
g) Profielgegevens
Uitvoering van een overeenkomst of het ondernemen van stappen vóór het sluiten van een overeenkomst Tot 3 jaar na uw laatste activiteit (laatste sollicitatie, gesprek, mail-contact telefoongesprek of assessment).
Om u te voorzien van onze diensten door de resultaten daarvan te beoordelen en zoals anderszins nodig is in de wervingsprocessen met inbegrip van de uiteindelijke werving a) Identiteitsgegevens;
b) Contactgegevens;
c) Gegevens over kwalificaties en werkervaring;
d) Gegevens van sociale media;
g) Profielgegevens
Uitvoering van een overeenkomst of het ondernemen van stappen vóór het sluiten van een overeenkomst Tot 3 jaar na uw laatste activiteit (laatste sollicitatie, gesprek, mail-contact telefoongesprek of assessment).
Om eventuele aanpassingen op de werkplek te doen. a) Identiteitsgegevens;
i) Gevoelige gegevens;
- Uitvoering van een contract of het nemen van stappen voor het aangaan van een contract waarbij wij met u zijn overeengekomen om aanpassingen op de werkplek aan te brengen die niet onder de lokale wetgeving vallen;
- Naleving van wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen inzake arbeid, discriminatie en handicap
Binnen 6 maanden na uw laatste activiteit (laatste sollicitatie, gesprek, mail-contact telefoongesprek of assessment).
Om u onze diensten voor te stellen in de ondersteuning van de arbeidsbemiddeling (bvb voorstellen van een opleiding om de tewerkstellingsmogelijkheden te bevorderen) a) Identiteitsgegevens;
b) Contactgegevens;
c) Gegevens over kwalificaties en werkervaring;
g) Profielgegevens;
Vervulling van onze legitieme belangen om uw tewerkstelbaarheid te bevorderen en onze plaatsingsmogelijkheden te verhogen Tot 3 jaar na uw laatste activiteit (laatste sollicitatie, gesprek, mail-contact telefoongesprek of assessment).
Om u direct marketing te sturen, bijvoorbeeld via e-mail, berichten of telefoon. a) Identiteitsgegevens;
b) Contactgegevens;
Toestemming Zolang u zich hebt aangemeld voor het ontvangen van onze marketinginformatie.
Om onze website/Portaal, of andere bestaande of nieuwe systemen/processen verder te ontwikkelen, te testen en te verbeteren om u beter van dienst te kunnen zijn. e) Technische gegevens
g) Profielgegevens;
Vervulling van onze legitieme belangen om onze systemen te verbeteren Tot 3 jaar na uw laatste activiteit (laatste sollicitatie, gesprek, mail-contact telefoongesprek of assessment).
Om technische problemen met onze netwerken op te lossen. a) Identiteitsgegevens;
b) Contactgegevens;
e) Technische gegevens;
f) Gegevens over telefoongesprekken;
Verwezenlijking van onze legitieme belangen om technische kwesties die ons bedrijf betreffen te behandelen Tot 6 maanden na het oplossen van het technische probleem
Om studies en statistisch en analytisch onderzoek uit te voeren. Bijvoorbeeld om de doeltreffendheid van onze plaatsing van kandidaten te vergelijken tussen verschillende bedrijfssectoren en regio's en om factoren te identificeren die van invloed kunnen zijn op eventuele verschillen die we vaststellen. e) Technische gegevens;
g) Profielgegevens;
h) Marketing-communicatiegegevens;
Vervulling van onze legitieme belangen om ons bedrijf te verbeteren en te ontwikkelen Tot 3 jaar na uw laatste activiteit (laatste sollicitatie, interview, mail-contact, telefoongesprek of assessment).
Om gegevens door te geven aan derden. Door punt 6 hieronder. Alle bovengenoemde categorieën gegevens, voor zover nodig Vervulling van onze legitieme belangen om diensten te verlenen en deze diensten uit te besteden aan derden
Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Alle bovengenoemde categorieën gegevens, voor zover nodig Naleving van wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een administratie voor belastingdoeleinden of het verstrekken van informatie aan een overheidsinstantie of wetshandhavingsinstantie. Tot 3, 5 of 7 jaar na uw laatste activiteit (laatste sollicitatie, gesprek, mail-contact, telefoongesprek of assessment) en elke bijkomende periode die vereist is volgens de toepasselijke lokale wettelijke verplichtingen.
De veiligheid en bescherming van mensen, gebouwen, systemen en activa bevorderen. a) Identiteitsgegevens;
e) Technische gegevens;
i) Gevoelige gegevens;
Het behartigen van onze legitieme belangen om ervoor te zorgen dat ons bedrijf (en de mensen die er werken) veilig en betrouwbaar is. Tot 1 maand na uw laatste bezoek aan ons pand
Toezien op de naleving van het interne beleid en de interne procedures en controlecertfificaten. a) Identiteitsgegevens;
g) Profielgegevens;
Het vervullen van onze legitieme belangen om ervoor te zorgen dat ons beleid en onze procedures worden nageleefd Tot 3 jaar na uw laatste activiteit
Voor het beheer van communicatie- en andere systemen die door de Adecco Group worden gebruikt (inclusief interne contactdatabases). a) Identiteitsgegevens;
b) Contactgegevens;
e) Technische gegevens;
f) Gegevens over telefoongesprekken;
h) Marketingcommunicatiegegevens;
Het vervullen van onze legitieme belangen om ervoor te zorgen dat onze systemen goed functioneren Zolang u zich hebt aangemeld voor het ontvangen van onze marketinginformatie.
Om incidenten en klachten te onderzoeken of erop te reageren. a) Identiteitsgegevens;
b) Contactgegevens;
f) Gegevens over telefoongesprekken;
i) Gevoelige gegevens;
- Naleving van wettelijke verplichtingen zoals het arbeidsrecht
- Het vervullen van onze legitieme belangen om incidenten en klachten op te lossen volgens onze interne procedures.
Tot 5 jaar na uw incident of klacht of langer als er een gerechtelijke procedure is.
De opleidingen die hebben plaatsgevonden intern promoten en de inhoud ervan gebruiken, soortgelijke opleidingen intern en extern bij derden of op de markt te brengen. a) Identiteitsgegevens;
b) Contactgegevens;
h) Marketingcommunicatiegegevens
- Verwezenlijking van onze legitieme belangen (wanneer dit intern is) om onze kandidaten op te leiden en ons klantenaanbod te ontwikkelen
- Toestemming (wanneer het om derden gaat)
Tot 1 jaar na de laatste activiteit
Deelnemen aan een potentiële of feitelijke aankoop of verkoop, of joint venture, van een bedrijf of onderneming of een deel daarvan, waaraan een lid van de Adecco Group wenst deel te nemen. Alle bovengenoemde categorieën gegevens, voor zover nodig Vervulling van onze legitieme belangen om de groei en ontwikkeling van de Adecco Group te bevorderen Tot 1 jaar na de laatste activiteit


 

4. Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

De persoonsgegevens die wij over u verzamelen zijn afkomstig van de sollicitatieformulieren of andere overzichten die u ons toestuurt, uw interacties met ons en anderen als onderdeel van uw sollicitatie of onze opdracht als privaat arbeidsbemiddelaar.

In sommige gevallen verzamelen we persoonsgegevens ook indirect van derden, zoals van wervingsbureaus waarmee we samenwerken, andere entiteiten in de Adecco Group als u naar ons bent overgestapt vanuit die Adecco-entiteit of van openbaar beschikbare bronnen zoals LinkedIn en Twitter op grond van de toepasselijke wetgeving.

 

5. Moet u ons de persoonsgegevens geven die wij vragen?

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, maar het zou voor ons niet mogelijk zijn met u te werken of onze diensten aan u te verlenen als u ons niet het vereiste minimum verstrekt om uw geschiktheid voor een functie bij ons of een (toekomstige) werkgever te beoordelen. Het kan ook de diensten die u van ons kunt ontvangen beperken als u er in sommige gevallen voor kiest ons beperkte persoonsgegevens te verstrekken.

 

6. Gebruiken we kunstmatige intelligentie?

Ja, wij maken soms gebruik van kunstmatige of artificiële intelligentie (AI). Wij gebruiken uw persoonsgegevens echter niet voor geautomatiseerde besluitvorming (een besluit dat uitsluitend wordt genomen door het creëren en toepassen van technologieën zonder enige menselijke tussenkomst) of profilering (verwerking van persoonsgegevens met een reeks technologieën die menselijke tussenkomst verminderen om bepaalde voorwaarden over een persoon te beoordelen) die een rechtsgevolg of een vergelijkbaar belangrijk gevolg voor u heeft.

Wij gebruiken een reeks technologieën om uw gegevens te analyseren. In alle gevallen is er altijd menselijke tussenkomst in deze processen, aangezien wij deze hulpmiddelen gebruiken om onze deskundige menselijke besluitvormers te ondersteunen.

Wij gebruiken geautomatiseerde systemen/processen met de in de vorige paragraaf beschreven voorwaarden om ons personeel te helpen grote hoeveelheden gegevens of toepassingen te beheren, en wij kunnen gebruik maken van AI (bijvoorbeeld machine-leren, logica- of kennis gebaseerde en statistische benaderingen) om u en onze klanten de diensten te verlenen die u van ons vraagt. Hoewel wij AI-systemen gebruiken, worden alle beslissingen die op u van invloed kunnen zijn, genomen door onze getrainde recruiters. Bijgevolg hebben deze AI-systemen geen rechtsgevolgen.

Wanneer onze klanten bijvoorbeeld op zoek zijn naar kandidaten voor banen, kunnen wij onze lijsten met kandidaten doorzoeken met behulp van machine-learning, logica- of kennis gebaseerde en statistische benaderingen die attributen gebruiken zoals uw functietitel, beschikbaarheid, vaardigheden, beoordelingsscores en locaties, om een shortlist samen te stellen die een lijst weergeeft van kandidaten die hoogstwaarschijnlijk voldoen aan de eisen van de klant.

 

7. Geven wij uw persoonsgegevens door aan derden?

Zoals hierboven vermeld, maken wij uw persoonsgegevens gewoonlijk bekend aan derden. Dit gebeurt om de hierboven uiteengezette doeleinden te vervullen. Wij doen dit in de volgende omstandigheden:

 • Aan onze leveranciers. Wij zullen bijvoorbeeld een leverancier inschakelen om administratieve en operationele werkzaamheden uit te voeren ter ondersteuning van onze relatie met u. De leverancier(s) zijn onderworpen aan contractuele en andere wettelijke verplichtingen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaren en uw privacy te respecteren, en hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren; de relevante leveranciers zijn doorgaans IT-leveranciers (die onze IT-systemen hosten of ondersteunen, met inbegrip van informatie over u), bedrijven die gebouwen beheren (die zorgen voor de fysieke beveiliging van onze gebouwen en daarom informatie over u moeten hebben om toegang tot onze gebouwen te verlenen) en leveranciers van backoffice-, financiële en boekhoudkundige diensten (die gegevens over kandidaten moeten verwerken om crediteuren- en debiteurenrekeningen te verwerken). Wij doen ook een beroep op leveranciers die diensten en oplossingen op het gebied van IT-technologie leveren, zoals video-interviews en instrumenten voor het beoordelen van vaardigheden. Deze categorie omvat:
  • TextKernel BV in Nederland met hosting locatie in Duitsland die ons voorziet van CV parsing en zoekmachine diensten.
  • Cammio BV in Nederland met zijn hosting locatie in Duitsland en Ierland die ons voorzien van Video interview diensten.
  • Planbition BV in Nederland met zijn hosting locatie in Nederland die ons voorziet van workforce management diensten;
  • Qualtrics LLC in de VS met zijn hosting locatie in Duitsland die ons voorzien van kandidaat tevredenheidsenquêtes;
  • HCL Technologies Limited uit India met zijn hostinglocatie in Nederland en Duitsland levert ons infrastructuurdiensten;
  • UnifiedPost NV in België, met zijn hosting locatie in Duitsland, levert ons oplossingen voor elektronische documenthandtekeningen;
  • Beeple NV in België, met hostinglocatie in de Europese Unie, die ons voorziet van oplossingen voor personeelsplanning en -administratie

 • Aan leden van de Adecco Group en hun gelieerde ondernemingen ("Leden van de Adecco Group") binnen of buiten de Europese Unie. Een lijst met de landen waarin we actief zijn, vindt u op onze website www.adeccogroup.com/worldwide-locations. Uw gegevens worden om verschillende redenen met hen gedeeld:
  • informatie wordt gedeeld met leden van de Adecco Group die wereldwijd ondersteunende functies voor bedrijven van de Adecco Group verzorgen, zoals IT en HR diensten (die functies bevinden zich onder meer in Luxemburg, Nederland, Tsjechië en Frankrijk.
  • informatie wordt ook gedeeld met leden van The Adecco Group wereldwijd (inclusief de rechtspersonen die na het verzamelen van de informatie zijn overgenomen) voor de eerder beschreven doeleinden of om u aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw profiel, wanneer u hebt aangegeven belangstelling te hebben voor lokale of internationale mogelijkheden op die markt of wanneer leden van The Adecco Group vaststellen dat u over bepaalde vaardigheden beschikt die op die markt nodig of nuttig zijn.

 • Aan onze klanten/toekomstige werkgevers. Wij delen uw gegevens met onze klanten die banen/opdrachten aanbieden waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, of die geïnteresseerd zijn in uw profiel. Zij zijn contractuele en andere geheimhoudingsverplichtingen over uw gegevens aan ons en aan u verschuldigd.

 • Aan de overheid of wetshandhavingsinstanties. Wij zullen uw gegevens delen met de overheid, politie, toezichthouders of wetshandhavingsinstanties indien wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat wij daartoe wettelijk verplicht of gemachtigd zijn of dat het verstandig zou zijn dit te doen.

 • Aan potentiële verkopers of kopers en hun adviseurs. Als onderdeel van due diligence met betrekking tot (of uitvoering van) een fusie, overname of andere zakelijke transactie kan het nodig zijn dat wij uw gegevens bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper en hun adviseurs.

 

8. Geven wij uw persoonsgegevens door buiten de Europese Unie?

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven en verwerkt in een of meer andere landen, binnen of buiten de Europese Unie of Zwitserland. Een volledige lijst van de landen waarin wij actief zijn is beschikbaar op onze website www.adeccogroup.com/worldwide-locations.

Wij zullen alleen gegevens doorgeven aan de in punt 7 genoemde partijen buiten de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland:

U kunt in dit verband aanvullende informatie vragen en een kopie van de betreffende waarborg verkrijgen door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens.

 

9. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u de volgende rechten:

 • Recht op toegang tot en een kopie van uw persoonsgegevens
  U hebt het recht om bevestiging te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien dit het geval is, hebt u recht op toegang tot sommige van uw persoonsgegevens (via het portaal) en op bepaalde informatie over de wijze waarop deze worden verwerkt. In sommige gevallen kunt u ons vragen u een elektronische kopie van uw gegevens te verstrekken. In bepaalde beperkte omstandigheden hebt u ook het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen, wat betekent dat wij ze op uw verzoek aan een derde partij zullen verstrekken.

 • Recht op correctie van uw persoonlijke gegevens
  Als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over u hebben niet correct zijn, kunt u verzoeken deze informatie bij te werken of anderszins te corrigeren. Wij raden u aan waar mogelijk gebruik te maken van het zelfbedieningsportaal en uw persoonsgegevens rechtstreeks bij te werken.

 • Recht om te worden vergeten of persoonsgegevens te verwijderen
  In bepaalde omstandigheden hebt u het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gewist. U kunt een dergelijk verzoek te allen tijde indienen en wij zullen beoordelen of uw verzoek moet worden ingewilligd, maar dit recht is onderworpen aan eventuele wettelijke rechten of verplichtingen wanneer wij gegevens moeten bewaren. In situaties waarin de wet bepaalt dat uw verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens moet worden ingewilligd, zullen wij dit zonder onnodige vertraging doen. Houd er rekening mee dat zodra uw gegevens zijn verwijderd, het bedrijf u mogelijk niet meer van dienst kan zijn. Als u zich opnieuw bij het bedrijf wilt registreren, moet u uw gegevens opnieuw invoeren.

 • Recht op beperking van of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
  In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen of om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen daarvan op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.

 • Recht om toestemming in te trekken
  U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken wanneer wij ons baseren op toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat wij bepaalde producten of diensten niet aan u kunnen leveren. Wij zullen u hierover informeren op het moment dat u uw toestemming intrekt.

 • Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, gebruik dan ons formulier door hier te klikken . Wanneer u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen, kunnen wij u vragen u te identificeren alvorens uw verzoek in te willigen.

  Ten slotte hebt u het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in de plaats waar u woont of werkt, of in de plaats waar volgens u een probleem met uw persoonsgegevens is ontstaan. Voor België is de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming: de Gegevensbeschermingsautoriteit of de GBA.

 

10. Hoe zit het met de gegevensbeveiliging bij het gebruik van onze systemen?

U bent verantwoordelijk voor het veilig bewaren van uw inloggegevens voor het portaal, met name het wachtwoord dat wij u hebben gegeven of dat u hebt gekozen. Deze inloggegevens zijn voor uw eigen gebruik. U mag uw inloggegevens of andere accountgegevens niet met andere personen delen.

 

11. Hoe gaan we om met wijzigingen in deze Privacyverklaring?

De voorwaarden van deze Privacykennisgeving kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij zullen materiële wijzigingen in deze Privacykennisgeving bekendmaken door middel van passende berichten op ons portaal en/of onze website of door contact met u op te nemen via andere communicatiekanalen.

 

12. Neem contact op met ons

Voor het geval je:

 • vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring,
 • meer informatie wenst over hoe wij uw informatie beschermen (bijvoorbeeld wanneer wij deze naar een ander land overbrengen), of
 • contact willen opnemen met de Data Protection Officer (DPO) van de Adecco Group of de plaatselijke Privacy Lead,

stuur dan een e-mail naar de DPO van de Adecco Group op globalprivacy@adeccogroup.com of naar de lokale Privacy Lead op privacy@adecco.be


Om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen, vult u dit formulier in.