Privacybeleid voor website

Laatste update: maart 2023


Adecco Personnel Services NV ("Bedrijf", "wij" of "ons", voor meer informatie, ga naar LEGAL INFO) zet zich in voor het beschermen en respecteren van uw privacy tijdens uw bezoek aan deze website (de "Website").

Dit “Privacy beleid” of "Privacyverklaring" beschrijft welke persoonsgegevens wij verzamelen en tevens hoe wij deze verzamelen, gebruiken en verwerken.
Hieronder vindt u een index, zodat u desgewenst direct naar de relevante onderdelen kunt gaan.

INDEX

 

1. Welke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt het bedrijf?

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens om u de beste gebruikerservaring te bieden. Daarom hebben we de persoonsgegevens ook als volgt gegroepeerd:

 • a) Identiteitsgegevens zijn uw naam, gebruikersnaam, titel, geboorteplaats en documenten waaruit uw identiteit blijkt.
 • b) Onder contactgegevens wordt verstaan uw e-mailadressen, telefoonnummers, postadressen, land, functie en bedrijfsnaam en andere informatie die op uw visitekaartje zou kunnen staan.
 • c) Technische Gegevens zijn internet protocol (IP) adressen van waaruit u toegang krijgt tot onze producten en diensten of die van anderen, cookies (zoals uiteengezet in ons Cookiesbeleid ), uw inloggegevens (zoals de tijd, datum en duur), het browsertype en de browserversie die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites, apps en producten en diensten, weblogs, verkeersgegevens, de tijdzone-instelling van uw apparaat en uw apparaat-locatie, browsertypes en -versies die u hebt gebruikt, andere communicatiegegevens, de bronnen die u opent op onze websites, apps en producten en diensten, het besturingssysteem en platformtype van het apparaat dat u gebruikt, en gegevens over andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.
 • d) Gegevens van contactformulieren en enquêtes betekent alle informatie die u ons verstrekt wanneer u onze contactformulieren gebruikt (bijvoorbeeld via de functies "Contact", "Stuur ons een bericht", "Blijf in contact", "Financiële updates ontvangen" op onze websites, apps, producten of diensten), of wanneer u deelneemt aan een enquête (inclusief de inhoud ervan), het verslag van die correspondentie en andere informatie of persoonsgegevens die u naar eigen goeddunken met ons deelt bij het invullen van onze contactformulieren. (Let op: velden met een sterretje (*) zijn verplichte velden, omdat we deze informatie nodig hebben om aan uw verzoek te voldoen of erop te reageren).
 • e) Marketingcommunicatiegegevens zijn gegevens over hoe u reageert op e-mail, sms, telefoon en andere marketingcampagnes en wanneer u zich aanmeldt om onze nieuwsbrieven of ons laatste nieuws, ontwikkelingen en onderzoek te ontvangen.
 • f) Social Media Data betekent uw profielgegevens en andere informatie die u openbaar heeft gemaakt op, of anderszins met ons deelt via, social media.
 • g) Gegevens over financiële en juridische gebeurtenissen betekent alle informatie die u ons verstrekt in verband met onze financiële of juridische gebeurtenissen (als u in aanmerking komt voor deze gebeurtenissen), zoals wanneer u besluit deel te nemen aan onze webcasts over onze financiële resultaten of aandeelhoudersvergaderingen. Als u ons belt in verband met deze evenementen (bijvoorbeeld om technische ondersteuning te krijgen voor de online evenementen), dan verwerken wij uw telefoonnummer en andere informatie die u in verband met uw verzoek verstrekt.

Afhankelijk van de relevante omstandigheden en de toepasselijke lokale wetten en vereisten, kunnen wij sommige van de hierboven vermelde gegevens verzamelen wanneer u onze website bezoekt, ons uw visitekaartje geeft, met ons praat op een conferentie of een ander evenement, of wanneer u een klant of potentiële klant bent.

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens om onze producten en diensten te leveren, om u de door u gevraagde informatie toe te sturen of om contact met u op te nemen om u aanvullende informatie te verstrekken over onze beschikbare producten en diensten, zoals meer in het bijzonder beschreven in deel 2 hieronder.

 

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens en hoe lang bewaren wij die?

Doeleinden van de verwerking Soort gegevens Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens Bewaartermijn
Om te reageren op uw verzoek of vragen, of om informatie te verstrekken wanneer u contact met ons opneemt of een verzoek bij ons indient. d) Contactformulieren en enquêtegegevens Toestemming Tot 3 jaar na het laatste contact
Om u direct marketing te sturen via e-mail, berichten, telefoon, sociale media of een ander kanaal. Dit omvat informatie zoals evenementen of nieuwsbrieven die voor u interessant kunnen zijn. a) Identiteitsgegevens;
b) Contactgegevens;
e) Marketing-communicatiegegevens;
f) Gegevens van sociale media, indien van toepassing
- Toestemming indien wij wettelijk verplicht zijn toestemming te vragen voor marketing
- Het behartigen van onze legitieme belangen om onze producten en diensten te promoten wanneer wij niet wettelijk verplicht zijn toestemming te vragen.
Tot het einde van het abonnement of zolang u ervoor gekozen hebt onze marketingcommunicatie te ontvangen.
Om u op de hoogte te houden van onze service. a) Identiteitsgegevens;
b) Contactgegevens;
e) Marketing-communicatiegegevens;
f) Gegevens van sociale media, indien van toepassing
- Toestemming indien wij wettelijk verplicht zijn toestemming te vragen voor marketing
- Het behartigen van onze legitieme belangen om onze producten en diensten te promoten wanneer wij niet wettelijk verplicht zijn toestemming te vragen.
Tot het einde van het abonnement of zolang u ervoor gekozen hebt onze marketingcommunicatie te ontvangen.
Om na te gaan welke bedrijven (rechtspersonen, geen individuen) via uw IP-adres interactie hebben gehad met de website. c) Technische gegevens Vervulling van onze legitieme belangen om onze websites te beheren en u relevante informatie over onze producten en diensten te verstrekken Voor de Cookiesgegevens verwijzen wij naar ons Cookiesbeleid.
Alle andere technische gegevens: Niet langer dan strikt noodzakelijk
Om Inhoud, de Website en middelen zo goed mogelijk op uw voorkeuren af te stemmen, om ze te verbeteren om u beter van dienst te zijn en om ze op de meest doeltreffende manier voor u te presenteren. c) Technische gegevens Vervulling van onze legitieme belangen om onze websites te beheren en u relevante informatie over onze producten en diensten te verstrekken Voor de Cookiesgegevens verwijzen wij naar ons Cookiesbeleid.
Alle andere technische gegevens: Niet langer dan strikt noodzakelijk
Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van de Website, wanneer u daarvoor kiest. c) Technische gegevens Vervulling van onze legitieme belangen om onze websites te beheren en u relevante informatie over onze producten en diensten te verstrekken Voor de Cookiesgegevens verwijzen wij naar ons Cookiesbeleid.
Alle andere technische gegevens: Niet langer dan strikt noodzakelijk
Om de Website en systemen verder te ontwikkelen en te verbeteren om u beter van dienst te kunnen zijn. c) Technische gegevens Vervulling van onze legitieme belangen om onze websites te beheren en u relevante informatie over onze producten en diensten te verstrekken Voor de Cookiesgegevens verwijzen wij naar ons Cookiesbeleid.
Alle andere technische gegevens: Niet langer dan strikt noodzakelijk
Om onze financiële en juridische evenementen te beheren (als u hiervoor in aanmerking komt). g) Gegevens over financiële en juridische gebeurtenissen Vervulling van onze legitieme belangen om de groei en ontwikkeling van de Adecco Group te bevorderen Zolang u in aanmerking komt voor deze evenementen of zolang u ingeschreven om te ontvangen uitnodigingen (wat de korter).


 

3. Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

 • a) Directe interacties. U kunt ons uw identiteitsgegevens, contactgegevens, contactformulieren en enquêtegegevens, marketingcommunicatiegegevens, gegevens over sociale media en gegevens over financiële en juridische gebeurtenissen verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins.

  Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:
  • onze producten of diensten aanvraagt;
  • een account aanmaakt op onze website;
  • abonneert op onze dienst of publicaties;
  • verzoekt om marketing- of salesinformatie naar u te sturen;
  • deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête; of
  • ons feedback geeft of contact met ons opneemt.

 • b) Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met onze website verzamelen wij automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browsehandelingen en -patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies en andere soortgelijke technologieën en uit de communicatie die wij van uw browser ontvangen. Zie ons Cookiesbeleid voor meer informatie over hoe wij cookies en andere soortgelijke technologieën gebruiken.

 • c) Derden of openbare bronnen. Wij ontvangen persoonsgegevens over u van verschillende derden en openbare bronnen zoals hieronder uiteengezet:

  • Openbare informatie die door u beschikbaar wordt gesteld op sociale media en soortgelijke websites en apps;
  • Openbare informatie over u in gidsen, bijvoorbeeld over professionele lidmaatschappen of kwalificaties.

 

4. Welke marketingcommunicatie versturen wij?

Communicatie met individuen

Wij sturen alleen marketingcommunicatie naar u, als individu, als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Om marketing- of promotieberichten te ontvangen, kunt u zich aanmelden door het betreffende vakje aan te vinken op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen, of wij kunnen u deze berichten sturen op basis van onze legitieme belangen om onze producten en diensten te promoten wanneer wij niet wettelijk verplicht zijn uw toestemming te verkrijgen.


Communicatie met bedrijven

 • Wij een contract met u hebben (of overwegen een contract met u aan te gaan). In dit geval heeft de persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken voor marketingdoeleinden betrekking op individuele werknemers van onze klanten en andere bedrijven waarmee wij een bestaande zakelijke relatie hebben; of
 • Het in ons legitieme belang is voor het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten (bijvoorbeeld om met u te communiceren in een 'business to business' hoedanigheid om onze producten en diensten te promoten die volgens ons interessant zijn voor u of uw bedrijf). In dat verband kunnen wij ook contactinformatie verkrijgen uit openbare bronnen, waaronder inhoud die openbaar is gemaakt op websites van sociale media, om een eerste contact te leggen met een relevante persoon bij een klant of een ander bedrijf; of
 • U ermee heeft ingestemd om onze marketingcommunicatie via e-mail te ontvangen als individu bij onze klanten/bedrijven. In dit geval sturen wij u marketingcommunicatie om een zakelijke relatie te ontwikkelen of te onderhouden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake elektronische en marketingcommunicatie. Deze mededelingen kunnen web bakens, cookies en soortgelijke technologieën bevatten die ons in staat stellen te weten of u het bericht opent, leest of verwijdert, en links waarop u klikt.
  Op de formulieren die wij gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen, vindt u meestal een selectievakje. Als u akkoord gaat met de communicatie, dan klikt u het vakje aan.

Hoe afmelden?

Wanneer wij u via e-mail marketingcommunicatie sturen, kunt u zich in elk geval afmelden voor verdere marketingcommunicatie door op de functie "uitschrijven" of "afmelden" in de e-mail te klikken.
Bovendien kunt u te allen tijde uw opt-out recht uitoefenen door contact met ons op te nemen via dit formulier hier (geef dan aub wel aan voor welke marketingcommunicatie u zich wilt afmelden).

 

5. Gebruiken we kunstmatige intelligentie?

Ja, wij maken soms gebruik van kunstmatige of artificiële intelligentie (AI). Wij gebruiken uw persoonsgegevens echter niet voor geautomatiseerde besluitvorming (een besluit dat uitsluitend wordt genomen door het creëren en toepassen van technologieën zonder enige menselijke tussenkomst) of profilering (verwerking van persoonsgegevens met een reeks technologieën die menselijke tussenkomst verminderen om bepaalde voorwaarden over een persoon te beoordelen) die een rechtsgevolg of een vergelijkbaar belangrijk gevolg voor u heeft.

Wij gebruiken een reeks technologieën om gegevens te analyseren. In het geval van onze website kunnen wij uw zoektermen gebruiken voor aanbevelingen voor vacatures. In alle gevallen is er altijd menselijke tussenkomst in deze processen, aangezien wij deze hulpmiddelen gebruiken om onze deskundige menselijke besluitvormers te ondersteunen.

Wij gebruiken geautomatiseerde systemen/processen met de in de vorige paragraaf beschreven voorwaarden om alternatieve zoekresultaten voor uw zoekopdracht aan te bevelen en weer te geven. Het belangrijkste doel hiervan is om de keuze van het werkaanbod waaruit u kunt kiezen te verbreden. Deze AI-systemen hebben dan ook geen rechtsgevolgen.

Wanneer u bijvoorbeeld zoekt naar een baan als "magazijnmedewerker" zullen wij ook alternatieve vergelijkbare vacatures zoals "inpakker" tonen. Het deel van de verwerking dat gebruik kan maken van AI (bijvoorbeeld machine-learning, logica- of kennis gebaseerde en statistische benaderingen) is gebaseerd op Natural Language Processing (NLP)-technieken om overeenkomsten van woorden en woordbetekenissen te bepalen. In elk geval worden deze resultaten alleen aan u getoond als aanbevelingen om een geïnformeerde beslissing te nemen over uw toepassing.

 

6. Delen wij uw gegevens met derden?

Om ons efficiënt gebruik van uw informatie te vergemakkelijken en u de inhoud en/of middelen en/of diensten te leveren, maken wij uw informatie bekend aan derden. Deze openbaarmaking zal echter alleen plaatsvinden in de volgende omstandigheden:

 • Aan onze leveranciers. Wij zullen bijvoorbeeld een leverancier inschakelen om administratieve en operationele werkzaamheden uit te voeren ter ondersteuning van onze relatie met u. De leverancier(s) zijn onderworpen aan contractuele en daarnaast wettelijke verplichtingen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaren en uw privacy te respecteren, en hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren; de relevante leveranciers zijn doorgaans IT-leveranciers (die onze IT-systemen hosten of ondersteunen, met inbegrip van informatie over u), bedrijven voor gebouwenbeheer (die zorgen voor de fysieke beveiliging van onze gebouwen en daarom informatie over u moeten hebben om toegang tot onze gebouwen te krijgen) en leveranciers van backoffice-, financiële en boekhoudkundige diensten (die gegevens over kandidaten moeten verwerken om crediteuren- en debiteurenrekeningen te verwerken).Zulke leveranciers kunnen ook de leveranciers van cookies of gelijkaardige technologieën zijn, voor meer informatie daarover verwijzen wij naar onze Cookie-policy.

 • Aan leden van de Adecco Group en hun gelieerde ondernemingen ("Leden van de Adecco Group") binnen of buiten de Europese Unie. Een lijst met de landen waarin we actief zijn, vindt u op onze website www.adeccogroup.com/worldwide-locations. Uw gegevens worden om verschillende redenen met hen gedeeld:
  • informatie wordt gedeeld met leden van de Adecco Group die wereldwijd ondersteunende-functies voor de bedrijven van de Adecco Group verzorgen; deze functies bevinden zich onder meer in Nederland, Luxemburg, Tsjechië en Frankrijk.
  • informatie wordt ook gedeeld met leden van The Adecco Group wereldwijd (inclusief de rechtspersonen die na het verzamelen van de informatie zijn overgenomen) voor de eerder beschreven doeleinden of om u aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw profiel, wanneer u hebt aangegeven belangstelling te hebben voor lokale of internationale mogelijkheden op die markt of wanneer leden van The Adecco Group vaststellen dat u over bepaalde vaardigheden beschikt die op die markt nodig of nuttig zijn.

 • Aan de overheid of wetshandhavingsinstanties. Wij zullen uw gegevens delen met de overheid, politie, toezichthouders of wetshandhavingsinstanties indien wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat wij daartoe wettelijk verplicht of gemachtigd zijn of dat het verstandig zou zijn dit te doen.

 • Aan potentiële verkopers of kopers en hun adviseurs. Als onderdeel van due diligence met betrekking tot (of uitvoering van) een fusie, overname of andere zakelijke transactie kan het nodig zijn dat wij uw gegevens bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper en hun adviseurs.

 

7. Geven wij uw persoonsgegevens door aan andere landen buiten de Europese Unie?

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven en verwerkt in een of meer andere landen, binnen of buiten de Europese Unie of Zwitserland. Een volledige lijst van de landen waarin wij actief zijn is beschikbaar op onze website www.adeccogroup.com/worldwide-locations.

Wij zullen alleen gegevens doorgeven aan de in punt 5 hierboven genoemde partijen die zich buiten de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bevinden:

Tot die landen behoren de lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.


U kunt in dit verband aanvullende informatie vragen en een kopie van de betreffende waarborg verkrijgen door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens.

 

8. Welke gegevensbeveiligingsmaatregelen hebben wij getroffen?

Wij begrijpen hoe belangrijk het is om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben operationele procedures en adequate technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingevoerd om ongeoorloofde toegang, wijziging, verwijdering of overdracht van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, dient u zich ervan bewust te zijn dat de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig is en dat wij de veiligheid van uw persoonsgegevens die aan de Website of aan derden wordt overgedragen niet kunnen garanderen; daarom is elke overdracht op eigen risico.

 

9. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u de volgende rechten:

 • Recht op toegang tot (of een kopie van) uw persoonsgegevens. U hebt het recht om bevestiging te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien dit het geval is, kunt u toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en tot bepaalde informatie over de manier waarop deze worden verwerkt. In sommige gevallen kunt u ons vragen u een (digitale) kopie van uw gegevens te verstrekken. In bepaalde beperkte omstandigheden hebt u ook het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere derde partij over te dragen ("recht op portabiliteit").

 • Recht op het corrigeren van uw persoonsgegevens. Als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over u hebben niet correct zijn, kunt u vragen dat deze informatie wordt bijgewerkt of anderszins gecorrigeerd.

 • Recht om te worden vergeten of persoonsgegevens te verwijderen.In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. U kunt te allen tijde een dergelijk verzoek indienen en wij zullen beoordelen of uw verzoek moet worden ingewilligd, maar dit recht is onderworpen aan eventuele wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren. In situaties waarin wij in overeenstemming met de wet bepalen dat uw verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens moet worden ingewilligd, zullen wij dit zonder onnodige vertraging doen.

 • Recht op beperking van of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, of om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen daarvan op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.

 • Recht om toestemming in te trekken. U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken wanneer wij ons baseren op toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat wij bepaalde producten of diensten niet aan u kunnen leveren. Wij zullen u hierover informeren op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, gebruik dan ons formulier door hier op te klikken. Wanneer u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen, kunnen wij u vragen u te identificeren alvorens uw verzoek in te willigen.

Ten slotte hebt u het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont of werkt, of in het land waar zich volgens u een probleem in verband met uw persoonsgegevens heeft voorgedaan. Voor België is de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming: de Gegevensbeschermingsautoriteit of de GBA.

 

10. Hoe gaan we om met wijzigingen in deze Privacyverklaring?

De voorwaarden van deze Privacyverklaring kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij zullen materiële wijzigingen in deze Privacyverklaring bekendmaken door middel van passende berichten op deze Website of door contact met u op te nemen via andere communicatiekanalen.

 

11. Neem contact op

Voor het geval u

 • vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring,
 • meer informatie wenst over hoe wij uw informatie beschermen (bijvoorbeeld wanneer wij deze naar een ander land overbrengen), of
 • contact willen opnemen met de Data Protection Officer (DPO) van de Adecco Group of de plaatselijke Privacy Lead,

stuur dan een e-mail naar de DPO van de Adecco Group op globalprivacy@adeccogroup.com of naar de lokale Privacy Lead op privacy@adecco.be


Om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen, vult u dit formulier in.