Anti-discriminatiebeleid

Adecco werkt steeds volgens de strengste ethische normen, in lijn met haar Waarden en Leadership Principles. Als bedrijf veroordeelt Adecco elke vorm van discriminatie op welke grond dan ook. Adecco hanteert geen discriminerend beleid. Het enige selectiecriterium dat Adecco hanteert, is competentie van de werkzoekende en uitzendkracht. Adecco heeft trouwens in 2003 als eerste organisatie in de sector de UN Global Compact ondertekend.

Adecco heeft binnen het bedrijf een aantal uitgebreide initiatieven genomen om discriminatie tegen te gaan en diversiteit te stimuleren, vb. onze RADAR-procedure (Resolute Anti-Discrimination Actions & Rules). Adecco gaat daarin een stap verder dan de regelgeving in de Belgische uitzendsector, die overigens tot de meest strikte behoort in ons land en die Adecco volledig onderschrijft.

Adecco draagt anti-discriminatie en diversiteit hoog in het vaandel. Dit blijkt in de eerste plaats uit de heel diverse samenstelling van het personeelsbestand van Adecco België (uitzendkrachten, kandidaten en eigen medewerkers). De laatste jaren is Adecco bekroond geweest voor eigen en gesteunde initiatieven naar de maatschappij toe rond diversiteit en aanvaarding van minderheden. Adecco zal naar de toekomst toe haar engagement op het vlak van diversiteit naar de maatschappij toe verderzetten en versterken.