Kennisgeving aan (professionele) klanten over hoe hun persoonsgegevens worden verwerkt

Je gaat je een aanvraag indienen als klant bij Adecco, onderdeel van de Adecco Group. Tijdens de aanvraagverzamelt en gebruikt Adecco je persoonsgegevens om onze diensten voor je beschikbaar te maken en voor het beheer van je relatie met ons. Onze Privacyverklaring legt uit hoe we jouw gegevens gebruiken en welke rechten je hebt.

Als je ervoor kiest om ons zogenaamde 'gevoelige informatie' te geven wanneer we daar niet om vragen. Door ons deze gegevens te verstrekken, stem je ermee in dat wij die mogen gebruiken op de manier zoals vastgelegd in de Privacyverklaring.