Werken bij slecht weer

 • 5/02/2024
 • 13:30
Labels:
 • Adecco Group

Tijdens de wintermaanden kunnen hevige regen, storm, sneeuw of koude ervoor zorgen dat uw werknemers niet aan de slag kunnen of niet op hun werk geraken. Welke invloed kan het soms onvoorspelbare weer hebben op het verdere verloop van een arbeidsovereenkomst? In dit artikel zetten we enkele mogelijke scenario’s op een rijtje.

Tijdelijke werkloosheid

Wordt u als werkgever geconfronteerd met slecht weer, dan kan u in bepaalde gevallen tijdelijke werkloosheid aanvragen. Slecht weer verwijst naar weersomstandigheden die de uitvoering van het werk onmogelijk maken. We schetsen twee situaties die in de praktijk kunnen voorkomen.


Situatie 1: Uw werknemers of uitzendkrachten kunnen hun werk niet uitvoeren door het slechte weer

Begin 2024 werden we in ons land geconfronteerd met stevige vrieskou en sneeuw. Hierdoor lagen bouw- en infrastructuurwerken stil of konden specifieke professionals – zoals rijschoolinstructeurs – hun job niet uitoefenen.


Een werknemer die zijn of haar werk door het slechte weer niet kan uitvoeren, kan tijdelijk werkloos gesteld worden mits de volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • Het moet gaan om ongunstige weersomstandigheden zoals regen, sneeuw,…;
 • Het slechte weer moet met het uit te voeren werk in verband staan;
 • De uitvoering van het werk is volledig onmogelijk (dit is bijvoorbeeld niet het geval als uw werknemer kan telewerken);
 • De uitvoering van het werk is tijdelijk onmogelijk;
 • Er is geen vervangwerk mogelijk;
 • Uw werknemer heeft voor die dag(en) nog geen vakantie of recuperatie genomen;
 • Uw werknemer heeft voor die dag(en) geen recht op gewaarborgd dagloon (hij mag dus bijvoorbeeld nog niet aan zijn dagtaak begonnen zijn of op het werk aangekomen zijn).

U dient als werkgever bepaalde formaliteiten te vervullen opdat de tijdelijke werkloosheid aangevraagd kan worden. U dient bijvoorbeeld voor aanvang van de tijdelijke werkloosheid uw werknemers te verwittigen dat zij zich niet op het werk moeten aanmelden. Bij aanvang van de tijdelijke werkloosheid moet u eveneens een mededeling van de 1ste effectieve werkloosheidsdag aan de RVA versturen, een controleformulier C3.2A afleveren aan de betrokken werknemers en een elektronische aangifte indienen (ASR scenario 2). Maakt u gebruik van uitzendkrachten, dan worden deze formaliteiten samen met Adecco als uitzendkantoor in orde gebracht.


Uw werknemers ontvangen voor de betrokken dagen een werkloosheidsuitkering, u bent hen geen loon verschuldigd. In sommige gevallen dient u wel een bijkomende vergoeding (of supplement) aan uw werknemers te betalen per werkloosheidsdag.


Voor arbeiders kunnen zo’n situaties aanleiding geven tot tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer. Voor bedienden is dit type van tijdelijke werkloosheid niet mogelijk, u kan voor hen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen.


Meer informatie: Tijdelijke werkloosheid - slecht weer (rva.be)
Meer informatie: Tijdelijke werkloosheid - overmacht (rva.be)

Voor de bouwsector bestaat een specifieke regeling.


Situatie 2: Uw werknemers of uitzendkrachten kunnen door het slechte weer niet op hun werk geraken


We keren terug naar januari 2024. Door de sneeuwval was in sommige regio’s van ons land het openbaar vervoer verstoord. Voor zowel bedienden als arbeiders kunt u ook voor zo’n situaties tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen. Ook hier gelden specifieke voorwaarden:

 • De uitvoering van het werk is volledig onmogelijk (dit is bijvoorbeeld niet het geval wanneer uw werknemer kan telewerken);
 • De uitvoering van het werk is tijdelijk onmogelijk;
 • Het moet gaan om een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis (de gebeurtenis mag normaal gezien niet te verwachten zijn geweest);
 • De feiten moeten zich voordoen buiten de wil van de partijen. Hier worden zowel u, als werkgever als de werknemer mee bedoeld;
 • Uw werknemer heeft voor die dag(en) nog geen vakantie of recuperatie genomen;
 • Uw werknemer heeft voor die dag(en) geen recht op gewaarborgd dagloon (hij mag dus bijvoorbeeld nog niet aan zijn dagtaak begonnen zijn of op het werk aangekomen zijn);
 • Uw werknemer kan op geen enkele manier het werk bereiken.

Ook hier zult u, eventueel in samenwerking met Adecco, bepaalde formaliteiten moeten vervullen om de tijdelijke werkloosheid aan te vragen. Uw werknemers ontvangen een tijdelijke werkloosheidsuitkering voor de inactieve dagen, u betaalt dus geen loon voor deze dagen.


Meer informatie: Tijdelijke werkloosheid - overmacht (rva.be)


Het gewaarborgd dagloon

Indien uw werknemer zich reeds op weg naar het werk heeft begeven, of reeds is aangekomen, of reeds aan zijn dagtaak is begonnen, maar zijn weg of werk niet kan voortzetten, dan heeft deze werknemer voor die dag recht op loon alsof hij zijn dagtaak normaal had kunnen afwerken.


Belangrijk om weten: het moet gaan om een onvoorziene gebeurtenis, en dus een situatie van overmacht. Werden de slechte weersomstandigheden vooraf aangekondigd en komt uw werknemer alsnog te laat, dan moet u hem in principe geen gewaarborgd dagloon betalen.


Heeft u vragen over dit thema? Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw Adecco-kantoor.