Buitenlandse studenten aanwerven: wat zijn de formaliteiten?

  • 11/04/2024
  • 13:30
Labels:
  • Adecco Group

Naast het aanwerven van Belgische studenten kunnen werkgevers in België ook buitenlandse studenten inzetten om aan hun arbeidsbehoeften te voldoen. Het inzetten van buitenlandse studenten is echter onderworpen aan bepaalde specifieke formaliteiten en voorwaarden, die variëren naargelang hun land van herkomst. In deze context is het essentieel om een duidelijk inzicht te hebben in de regels die van toepassing zijn op buitenlandse studenten om ervoor te zorgen dat de student wordt aangeworven in overeenstemming met de geldende wetgeving. We leggen uit met welke formaliteiten u rekening moet houden bij het tewerkstellen van buitenlandse studenten in België.

Regels voor studenten uit de EER en Zwitserland

Voor studenten die onderdaan zijn van een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland gelden dezelfde regels als voor Belgische studenten. Deze studenten kunnen tot 600 uur per jaar werken aan een voordelig tarief, ongeacht hun studieplaats in België of in het buitenland. De betrokken studenten bezorgen in dit geval hun identiteitskaart, paspoort of Belgische verblijfsvergunning en het inschrijvingsbewijs van de schoolinstelling.

Regels voor studenten van buiten de EER of Zwitserland

Studenten van buiten de EER of Zwitserland moeten voldoen aan specifieke regels. Deze studenten kunnen ook tot 600 uur per jaar werken tegen een verlaagd tarief, maar dit is onderworpen aan bepaalde voorwaarden. Ook deze studenten bezorgen hun Belgische verblijfsvergunning en het inschrijvingsbewijs van de Belgische schoolinstelling. Over het algemeen beschikken studenten over een elektronische A-kaart die de melding "arbeidsmarkt beperkt" aangeeft of een bijlage 15 in afwachting van deze kaart. Dit betekent dat ze het recht hebben om in België te verblijven voor studiedoeleinden. Tijdens het schooljaar mogen zij maximum 20 uur per week werken, maar deze beperking geldt niet tijdens de schoolvakanties. Dit zijn over het algemeen de kerstvakantie, de paasvakantie en de zomervakantie. Het aantal vakanties en de duur ervan kan per onderwijsinstelling verschillen. Studenten met een A-kaart die de melding "arbeidsmarkt onbeperkt" bevat, mogen werken zonder onderworpen te zijn aan de beperking van 20 uur per week.

Plichten van de werkgever?

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te controleren of de student het recht heeft om als student in België te werken. Dit kan de werkgever doen door het identiteitsbewijs of de Belgische verblijfsvergunning van de student te controleren, evenals het bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling.

Adecco voordeel?

Adecco neemt deze verplichtingen op zich en controleert of de buitenlandse student het recht heeft te werken in België. Adecco biedt klanten een oplossing om te voldoen aan de wettelijke regels bij het aannemen van buitenlandse studenten.