Sociale verkiezingen organiseren

  • 20/11/2023
  • 13:30
Labels:
  • Adecco Group
Organiser les élections sociales

In 2024 moet u mogelijks opnieuw sociale verkiezingen organiseren. Ook uitzendkrachten kunnen meestemmen in uw onderneming. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden gekoppeld, we zetten ze graag even op een rijtje voor u.

Welke uitzendkrachten kunnen stemmen?

Voor de sociale verkiezingen van 2024 kunnen de uitzendkrachten meestemmen wanneer zij in de periode van 1 november 2023 tot en met 31 januari 2024 minstens 32 effectieve arbeidsdagen in uw onderneming hebben gewerkt.

Het gaat om ‘daadwerkelijke’ arbeidsdagen, wat betekent dat het moet gaan om dagen waarop de uitzendkracht effectief prestaties heeft geleverd (ongeacht het aantal gewerkte uren). Er wordt ook geen uitzondering gemaakt voor bepaalde statuten, zoals studenten, flexi-jobbers,… Zij zijn dus ook stemgerechtigd, indien zij aan bovenstaande voorwaarden voldoen.


Hoe organiseert u de stemming voor uw uitzendkrachten?

Opdat u de stemming voor deze uitzendkrachten kan organiseren, heeft u uiteraard bepaalde persoonsgegevens nodig. Welke gegevens Adecco mag doorgeven en wanneer dit mag, wordt wettelijk geregeld.

Allereerst is de doorgifte van de persoonsgegevens beperkt tot de gegevens van de uitzendkrachten die stemgerechtigd zijn (én dus voldoen aan de voorwaarden).

Ten tweede verloopt de doorgifte van de persoonsgegevens in verschillende fasen. Een kort overzicht: .

  • Bij de opmaak van de kiezerslijsten, kan u in de periode van 1 februari tot en met 5 februari 2024 de volgende gegevens opvragen: naam en voornamen van de uitzendkracht, geboortedatum, statuut, datum eerste terbeschikkingstelling, aantal effectief gepresteerde dagen, postadres, plaats waar hij werkt in uw onderneming en taal.
  • Bij een elektronische stemming, kan u binnen de vijf dagen die volgen op de aanplakking van de datum van de verkiezing (deze dag ligt tussen 13 februari en 26 februari 2024 in functie van uw verkiezingsdatum) de volgende gegevens opvragen: het e-mailadres en rijksregisternummer van de uitzendkracht (doch enkel indien dit noodzakelijk is in het kader van uw e-votingsoftware).
  • Bij een elektronische oproeping van de kiezers, kan u binnen diezelfde vijf dagen die volgen op de aanplakking van de datum van de verkiezing: het e-mailadres van de uitzendkracht opvragen indien u geen eigen e-mailadres binnen uw onderneming heeft toegekend aan de uitzendkracht.

U kan deze gegevens opvragen bij uw lokaal Adecco-kantoor binnen de vooropgestelde deadlines. Gelieve hiervoor tijdig een e-mail te sturen met de vermelding welke gegevens u exact nodig heeft. Het overzicht voor de opmaak van de kiezerslijsten wordt per e-mail bezorgd op 5 februari 2024.

Indien u in de periode van 1 tot 5 februari 2024 eveneens via e-mail bevestigt dat u zal overgaan tot elektronische stemming en/of oproeping, dan wordt het e-mailadres en het rijksregisternummer samen met het overzicht van 5 februari 2024 bezorgd.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet om contact op te nemen met ons.