Responsabiliseringsbijdrage bij veelvuldig opeenvolgende dagcontracten

  • 6/10/2023
  • 15:30
Labels:
  • Adecco Group
resp

Maakt u regelmatig gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uw uitzendkrachten? Zo ja, dan is het mogelijk dat u weldra een responsabiliseringsbijdrage dient te betalen aan de RSZ. De eerste facturatie van deze nieuwe maatregel - die inging op 1 januari 2023 - is voorzien voor oktober 2023. Dit kan gaan van enkele honderden tot duizenden euro’s per uitzendkracht.

Wat zijn opeenvolgende dagcontracten?

Alle dagcontracten die elkaar onmiddellijk, dus van dag op dag, opvolgen, worden als opeenvolgende dagcontracten beschouwd. Een dagcontract voor maandag en één voor dinsdag, tellen dus als twee opeenvolgende dagcontracten.


Wanneer moet u de bijdrage betalen?

Wanneer u als klant-gebruiker met eenzelfde uitzendkracht 40 of meer opeenvolgende dagcontracten hebt afgesloten in een periode van 6 maanden, moet u de bijdrage betalen. Deze nieuwe maatregel geldt vanaf begin 2023. De berekeningsperiodes lopen per half kalenderjaar: namelijk van 1 januari tot en met 30 juni en van 1 juli tot en met 31 december.

De hoogte van de bijdrage hangt af van het aantal opeenvolgende dagcontracten. Hoe meer opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid over een periode van zes maanden, hoe hoger de bijdrage. De facturatie voor het eerste halfjaar 2023 komt eraan in oktober 2023.


Hoeveel bedraagt de bijdrage?

Aantal opeenvolgende dagcontracten (per semester, voor eenzelfde uitzendkracht per uitzendkantoor en per gebruiker) Bijdrage in euro (per semester en per uitzendkracht)
0 – 39 0
40 – 59 10 euro x aantal opeenvolgende dagcontracten
60 – 79 15 euro x aantal opeenvolgende dagcontracten
80 – 99 30 euro x aantal opeenvolgende dagcontracten
100 en meer 40 euro x aantal opeenvolgende dagcontracten

Maar niet voor iedereen

Deze responsabiliseringsbijdrage geldt niet voor uitzendkrachten die een rust- of overlevingspensioen genieten, flexi-jobbers en gelegenheidswerknemers werkzaam in het paritair comité voor de landbouw (PC 144), voor de tuinbouw (PC 145) en de horeca (PC 302).”


Onterecht? Verzoek tot terugbetaling

Vindt u dat u deze bijdrage onterecht betaald heeft? Dan kan u een verzoek tot terugbetaling indienen bij de RSZ. Daar hoort een goed gestoffeerde motivatie bij: u moet immers uitleggen waarom de opeenvolgende dagcontracten uitzonderlijk nodig waren.


Meer weten?

Dit onderwerp komt uitgebreid aan bod in ons webinar ‘Uitzendarbeid: motieven & de responsabiliseringsbijdrage voor opeenvolgende dagcontracten’. Bekijk het hier.