Een opleidingsplan voor uw medewerkers: dit moet u weten

 • 28/02/2024
 • 13:30
Labels:
 • Adecco Group

In juni 2022 bereikte de federale regering in ons land een akkoord over een nieuwe arbeidsdeal. De maatregelen van deze veelbesproken deal traden in werking in het najaar van 2022. Eén van die maatregelen focust op het ondernemingsbeleid van ondernemingen. Bedrijven met twintig of meer werknemers zijn verplicht om een opleidingsplan op te stellen. Wat houdt dit opleidingsplan concreet in? Wat moet erin staan? En hoe stelt u dit verplichte plan correct op?

Basisprincipe

Sinds 1 september 2022 moeten bedrijven die minstens twintig werknemers tewerkstellen, minstens eenmaal per jaar een opleidingsplan opstellen. Deze nieuwe verplichting zet in uw organisatie alle neuzen in dezelfde richting om werknemers zo goed mogelijk op te leiden. Hierdoor krijgt iedereen maximale kansen om nieuwe vaardigheden en competenties aan te leren. In de huidige war for talent is een strak opleidingsplan een waardevolle investering, ook om bestaande medewerkers aan boord te houden!


Wat moet er in dit plan staan?

In het opleidingsplan geeft u een overzicht van de aangeboden opleidingen in uw bedrijf en de doelgroep (werknemers) voor wie ze bestemd zijn. Zowel formele als informele opleidingen komen in aanmerking. Kent u het verschil tussen beiden?

 • Formele opleidingen zijn opleidingen of stages die door lesgevers of opleiders ontwikkeld worden, door de opleider of opleidingsinstelling georganiseerd worden en doorgaans plaatsvinden op de plaats die duidelijk gescheiden is van de werkplek.
 • Informele opleidingen worden door de deelnemers zelf georganiseerd, waarbij de inhoud grotendeels gekozen wordt volgens de individuele behoeften van de deelnemers op de werkplek. Voorbeelden hiervan zijn on-the-job-trainingen, online cursussen (zonder docent) en deelname aan conferenties en beurzen voor leerdoeleinden.

Als werkgever houdt u best ook rekening met de volgende criteria van de federale regering:

 • Besteed bijzondere aandacht aan risicogroepen, zoals werknemers van vijftig jaar en ouder, medewerkers met een beperking of werknemers met een migratieachtergrond.
 • Focus ook op bepaalde opleidingen voor knelpuntberoepen binnen uw onderneming.
 • Maak werk van een gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
 • Licht toe op welke manier het plan bijdraagt aan het individuele recht op opleiding van uw werknemers.

Hoe stelt u correct een opleidingsplan op?

Elk jaar geldt 31 maart als uiterste deadline om een opleidingsplan op te stellen. Hierbij raden we u aan om het sociale overleg in uw onderneming te respecteren:

 • De ondernemingsraad moet ten laatste op 15 maart een advies geven over het opleidingsplan.
 • Is er geen ondernemingsraad? Dan is het aan de vakbondsafvaardiging om uiterlijk 15 maart een advies in te dienen.
 • Is er geen van beide? Dan moet u het opleidingsplan ten laatste op 15 maart voorleggen aan uw werknemers.

Ook goed om weten: een opleidingsplan kunt u op papier of elektronisch aanmaken. U bewaart dit document binnen uw onderneming, waarbij werknemers en vertegenwoordigers er eenvoudig toegang toe kunnen krijgen.


Een maand nadat u een opleidingsplan hebt opgesteld, treedt het in werking. Dan moet u het per e-mail versturen naar een bevoegde ambtenaar.

Hebt u vragen over dit thema? Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw Adecco-kantoor