Nieuw: geen verlies van vakantiedagen bij ziekte tijdens verlof

 • 11/09/2023
 • 8:00
Labels:
 • Adecco Group
Legal ziek tijdens vakantie

Het is u misschien ook al overkomen? Net wanneer u vakantie hebt, valt u ziek. Helemaal niet fijn, natuurlijk: de vakantiedagen gaan voorbij zonder ervan te kunnen genieten. Daar komt vanaf 1 januari 2024 verandering in. Dan zal uw medewerker die ziek wordt tijdens zijn vakantie deze dagen kunnen recupereren. We leggen u uit wat er net verandert.

Europees recht

Om in lijn te zijn met het Europese recht, dat bepaalt dat elke werknemer recht heeft op 4 weken verlof, kunnen binnenkort ook in België medewerkers de dagen dat ze ziek zijn tijdens hun vakantie omzetten in ziektedagen. Vanaf 1 januari 2024 kunnen ze deze vakantiedagen op een later moment recupereren. Medewerkers blijven daarbovenop verzekerd van een gewaarborgd loon voor de dagen dat ze tijdens deze vakantieperiode ziek zijn. Hier hangen wel enkele voorwaarden aan vast.


3 zaken die uw medewerker dient te doen

 • 1. Een doktersattest voorleggen: zelfs wanneer dit niet vereist is door het arbeidsreglement of een cao. Ook als het gaat om de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.
  Op dat attest staat:
  • De start van de arbeidsongeschiktheid
  • de duur van de ziekteperiode
  • of deze persoon zich naar een andere plaats mag begeven.
   *Er komt binnenkort een model van zo’n medisch attest. Bij overmacht, zoals een opname in het ziekenhuis, moet de werknemer dit getuigschrift binnen een redelijke termijn bezorgen.
 • 2. De uitdrukkelijke vermelding dat uw medewerker gebruik wenst te maken van zijn recht op het behoud van zijn vakantiedagen.
 • 3. Het meedelen van de alternatieve verblijfplaats indien de medewerker zich niet op het thuisadres bevindt.

Nuttig om te weten

 • Uw medewerker heeft recht op een gewaarborgd loon voor die arbeidsongeschiktheidsdagen.
 • Het gaat om recuperatievakantiedagen die de werknemer zelf plant en dus niet om extra wettelijke vakantiedagen.
 • Als werkgever dient u uw arbeidsreglement hieraan aan te passen. Dit kan zonder de normale procedure voor wijziging van het arbeidsreglement te volgen.
 • Dit wil niet zeggen dat de vakantieperiode waarin ze ziek vallen automatisch wordt verlengd met het aantal ziektedagen.
 • Uitzendkrachten brengen zowel het bedrijf waarvoor hij of zij werkt, alsook zijn of haar contactpersoon bij Adecco op de hoogte.