Nieuw academiejaar gestart: Is uw jobstudent officieel ingeschreven?

  • 6/10/2023
  • 16:00
Labels:
  • Adecco Group
studenten

Nu het nieuwe academiejaar overal gestart is, zoeken heel wat studenten een studentenjob die ze kunnen combineren met hun studies. Een ideale kans om uw team te versterken met enkele tijdelijke werkkrachten. Toch hangen hier regels en verplichtingen aan vast. Adecco zal, als uitzendpartner, deze voor u controleren. Zo kan u er zeker van zijn dat alle voorwaarden en administratieve formaliteiten zijn nageleefd. Wat deze zijn? Wij zetten ze graag even voor u op een rij.

Studenten in uw bedrijf?

Stelt u studenten te werk? Dan dient u elk nieuw schooljaar te checken of uw jobstudent wel degelijk student is opdat hij kan werken via de voordelige sociale bijdragen. De RSZ kan immers op elk moment controleren of de betrokkene daadwerkelijk student is. Vraag daarom elk schooljaar opnieuw het inschrijvingsbewijs aan uw student-werknemers. Louter een verklaring op eer van de student of een kopie van de studentenkaart aanvaardt de RSZ niet meer.


Wie valt onder het begrip student?

Het begrip student wordt niet gedefinieerd in de wet. U mag dit begrip ruim interpreteren: een student is elke persoon die het hoofdstatuut van student heeft en onderwijs volgt in een onderwijsinstelling. Het kan gaan om middelbaar onderwijs: zowel algemeen, technisch, als beroeps- of kunstonderwijs. Uiteraard komen ook studenten van het hoger of universitair onderwijs in aanmerking. Maar ook wanneer uw student zich voorbereidt op de examens voor de centrale examencommissie, valt deze onder het begrip student.

Let op, het gaat enkel over studenten voor wie het studeren hun hoofddoelstelling is en voor wie de (studenten)job duidelijk ondergeschikt is. Om dat te beoordelen zal u geval per geval moeten bekijken of de persoon beantwoordt aan deze voorwaarden.


Geen maximumleeftijd, wel een minimumleeftijd

De wet legt geen maximumleeftijd vast om een studentenovereenkomst af te sluiten. Zolang de jongere studeert, mag hij een studentenjob uitoefenen.

Een minimumleeftijd is wel van toepassing voor studentenovereenkomsten, deze ligt op 15 jaar (op voorwaarde dat de jongere niet meer is onderworpen aan de voltijdse leerplicht). De voltijdse leerplicht eindigt vanaf het ogenblik waarop de jongere ten minste de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs met volledig leerplan heeft gevolgd.

Adecco zal, als uitzendpartner, deze voorwaarden voor u controleren. Zo kan u er zeker van zijn dat alle voorwaarden en administratieve formaliteiten zijn nageleefd.


Heeft u een studentenjob in de aanbieding? Contacteer ons.