Hervorming flexi-jobs in 2024: wat moet je hierover weten?

 • 31/01/2024
 • 13:30
Labels:
 • Adecco Group
Hermoving flexijobs

In 2015 voerde de federale regering het flexi-jobsysteem in. Via dit systeem kan een werknemer of gepensioneerde aan zeer gunstige voorwaarden een centje bijverdienen. De voorbije jaren maakten alsmaar meer mensen hiervan gebruik. Vandaag zijn er in ons land circa 125.000 flexi-jobbers aan de slag, waarvan zowat de helft in de horecasector. Sinds begin dit jaar werd dit systeem grondig hervormd. Met welke wijzigingen moet u rekening houden?

Uitbreiding sectoren

Sinds 1 januari 2024 werd het flexi-jobsysteem uitgebreid naar een groot aantal nieuwe sectoren. Enkele van deze nieuwe sectoren zijn onder andere de kinderopvang, het onderwijs, het busvervoer en de voedingssector. Dit biedt uiteraard nieuwe kansen aan werknemers of gepensioneerden die op zoek zijn naar een extra bijverdienste en aan werkgevers die behoefte hebben aan extra personeel.

Een volledig sectoroverzicht vind je op de website van de Rijksdienst voor Sociale zekerheid

Let op, in elke situatie zijn de volgende taken uitgesloten voor een flexi-job:

 • Artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies
 • Zorgfuncties
 • Verhoging van de bijzondere bijdragevoet

  Een werkgever betaalde tot nu toe een bijzondere werkgeversbijdrage van 25%. Dit tarief wordt verhoogd naar 28%. Deze verhoging heeft betrekking op alle flexi-jobs (met inbegrip van de lopende flexi-jobs).

  Strengere voorwaarden voor de uitoefening van een flexi-job

  Sinds 1 januari 2024 gelden enkele strengere voorwaarden (de zogenaamde ‘antimisbruikbepalingen’):

  • Het is niet langer toegestaan om 4/5e te werken bij een onderneming en tegelijkertijd als flexi-jobber aan de slag te gaan bij een "aan de onderneming verbonden" onderneming.
  • Voor personen die overschakelen van een voltijdse naar een 4/5e tewerkstelling, geldt voortaan een wachtperiode van twee kwartalen voor de uitoefening van de flexi-job. Bijvoorbeeld, een werknemer wenst in januari 2024 een flexi-job uit te voeren. De werknemer had in het referentiekwartaal (drie kwartalen voor aanvang van de flexi-job, namelijk april tot juni 2023) een tewerkstelling van 4/5e en in het daaraan voorafgaande kwartaal (januari tot maart 2023) een voltijdse tewerkstelling. Hij mag geen flexi-job uitoefenen van januari 2024 tot en met juni 2024. Hij moet een wachtperiode van twee kwartalen respecteren en mag pas vanaf juli 2024 opnieuw een flexi-job uitoefenen (als alle andere voorwaarden zijn vervuld).
  • Het wordt onmogelijk om gedurende het kwartaal waarin men een flexi-job uitoefent, op basis van een andere arbeidsovereenkomst voor dezelfde werkgever te werken, ongeacht de tewerkstellingsbreuk.

  Invoering van een minimum- en maximumloon

  Voor de horecasector mag het flexiloon niet lager zijn dan 12,05 euro per uur, flexi-vakantiegeld inbegrepen. Voor alle andere sectoren moet de werkgever ervoor zorgen dat het flexi-uurloon minstens gelijk is aan het sectorale baremaloon voor de uitgeoefende functie of het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI).

  Het flexiloon (vergoedingen, premies en voordelen inbegrepen) mag echter ook niet meer bedragen dan 150% van het minimumbasisloon van de sector waartoe de werkgever behoort en dat van toepassing is voor de functie of 150% van het GGMMI. Er kan wel een ander maximumbedrag worden vastgesteld indien de sector dit bepaalt.

  Jaarlijks fiscaal plafond van 12.000 euro

  Inkomsten uit flexi-jobs genieten van een fiscale vrijstelling. Maar voor flexi-jobbers die nog niet met (al dan niet vervroegd) wettelijk pensioen zijn, wordt er vanaf 2024 een beperking ingevoerd op deze vrijstelling. Vanaf 1 januari 2024 zal de fiscale vrijstelling voor inkomsten uit flexi-jobs beperkt zijn tot de eerste 12.000 euro op jaarbasis. Volgens een berekening van de regering komt dit loonplafond overeen met ongeveer 880 uur bijverdienen.

  Voor flexi-jobbers die al met pensioen zijn, blijft deze fiscale plafonnering achterwege. Hun inkomsten uit flexi-jobs blijven dus onbeperkt fiscaal vrijgesteld. Het is belangrijk op te merken dat gepensioneerden jonger dan 65 rekening moeten houden met grensbedragen voor toegestane beroepsinkomsten, aangezien zij niet ongelimiteerd mogen bijverdienen boven op hun pensioen. Een overzicht van de toepasselijke grensbedragen vind je terug op de website van de Federale Pensioendienst.

  Aarzel niet om contact op te nemen met uw Adecco-kantoor indien u nog vragen heeft over flexi-jobs.