Goed nieuws voor uw werknemer: fietsvergoeding stijgt

  • 1/01/2024
  • 13:30
Labels:
  • Adecco Group

Hier is nieuws waar werknemers die een fietsvergoeding ontvangen blij mee zullen zijn: sinds 1 januari 2024 is deze verhoogd.

Wat is een fietsvergoeding?

Sommige werknemers die met de fiets naar het werk gaan, hebben recht op een zogenaamde fietsvergoeding. Deze vergoeding wordt tot een bepaald bedrag vrijgesteld van sociale premies en belasting.


Wat verandert er?

Voorheen waren fietsvergoedingen vrijgesteld van sociale premies en belasting als ze niet hoger waren dan € 0,27 per kilometer. Nu is dit bedrag opgetrokken naar € 0,35 per kilometer. Deze vrijstelling op de fietsvergoeding geldt echter alleen voor werknemers en bedrijfsleiders die kiezen voor de forfaitaire aftrek voor beroepskosten. Een andere wijziging om rekening mee te houden is de invoering van een jaarlijks plafond van € 2.500. Dit komt overeen met een gemiddelde verplaatsing van 17 km per dag gedurende 210 dagen. Als dit plafond wordt overschreden, wordt het overschot belast.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

De gevolgen van de verhoging van de fietsvergoeding zijn niet voor alle werkgevers hetzelfde. Dit hangt af van wat er in de toepasselijke cao staat.

  • Als de fietsvergoeding opgenomen is in een sectorale- of ondernemings-cao en gebaseerd is op het maximaal vrijgestelde bedrag, dan bedraagt deze € 0,35 per kilometer vanaf 1 januari 2024.
  • Als de fietsvergoeding opgenomen is in een sectorale- of ondernemings-cao en gebaseerd is op een vast bedrag, dan blijft deze gelden.
  • Als de fietsvergoeding gebaseerd is op de nationale cao nr. 164, dan is de verhoging naar € 0,35 per kilometer niet van toepassing. Wel wordt de jaarlijkse indexering toegepast.
Om de extra kosten die de verhoging van de fietsvergoeding met zich meebrengt te compenseren, voorziet de overheid tijdelijk in de mogelijkheid van een belastingkrediet. U betaalt als werkgever dus minder belasting.

Heeft u vragen over de fietsvergoeding? Aarzel niet om contact op te nemen met ons.