Dimona: bij elk nieuw contract

  • 12/11/2023
  • 13:30
Labels:
  • Adecco Group
Legal dimona

Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddelijke Aangifte) zal u misschien bekend in de oren klinken als u ooit iemand heeft willen aannemen binnen uw bedrijf. Met deze verklaring geeft u aan de RSZ de in- en uitstroom van medewerkers aan en de wijzigingen in de duur van bepaalde contracten. Hoe gaat dit in zijn werk?

Steentje bijdragen

Als uitzendbureau zijn we bij Adecco verplicht het werk van onze uitzendkrachten aan te geven bij de RSZ. Om ervoor te zorgen dat dit op tijd en correct gebeurt, is het belangrijk dat alle betrokken partijen, inclusief u, hun steentje bijdragen. Stel dat het gevraagde contract en de bijbehorende Dimona-aangifte niet of laattijdig wordt ingevuld, dan kan dit leiden tot administratieve en strafrechtelijke sancties, waaronder boetes.

Waarom is dit belangrijk voor u en ons?

Door uw Dimona-aangiften in te vullen, ontvangen alle sociale zekerheidsinstellingen de gegevens die ze nodig hebben via de RSZ. Dit bespaart u het contacteren van alle relevante instanties. Bovendien kan de toekenning van sociale rechten aan werknemers worden verstoord door een te late Dimona-aangifte. Om vertragingen in de betaling te voorkomen, mag u niet vergeten om uw aangiftes op tijd in te vullen.

Hoe kunt u vertragingen bij Dimona aangiftes voorkomen?

  • Vraag uitzendkrachten hun contract te ondertekenen voordat ze aan hun opdracht beginnen (ten laatste 15 minuten voor aanvang van hun eerste prestatie).
  • Vraag ze om ontbrekende contracten te melden bij hun Adecco-kantoor.
  • Stuur de roosters van uw uitzendkrachten op tijd door naar het Adecco-kantoor.
  • Meld eventuele latere wijzigingen onmiddellijk.
  • Informeer uw uitzendkrachten dat ze altijd contact kunnen nemen met onze dienst 24/7, die de nodige stappen zal ondernemen om alles juridisch in orde te brengen.

Zit u met bijkomende vragen over Dimona? Aarzel dan niet om onze Adecco-medewerkers hier te contacteren..