Via het Adecco Career Center een betere service leveren aan onze klanten!

  • 26/07/2022
  • 10:34
Labels:
  • Press Releases
Adecco Career Center

Aan het woord is Liesbeth Cristens, Head of Adecco Career Center sinds de lente van 2021. Liesbeth is al meer dan 15 jaar aan de slag in de HR industrie, in diverse commerciële rollen. Vorig jaar heeft ze heel bewust de stap gezet om terug te keren naar Adecco, waar ze ook al werkte als cluster manager van 2017 tot 2019. Heel bewust, omdat ze haar schouders wou zetten onder de uitbouw van het Adecco Career Center.

Een en dezelfde aanpak voor het hele grondgebied...

Liesbeth Cristens: “We hebben heel wat klanten die over het volledige Belgische grondgebied actief zijn. Denk bv. aan een keten van kledingwinkels, of een restaurantketen... Die waarderen sterk de lokale touch van de Adecco kantoren, maar zijn tegelijk nationaal georganiseerd en willen één globale aanpak en één aanspreekpunt voor het hele grondgebied. Uit die bevinding is het idee van een Adecco Career Center ontstaan.”

... maar met verschillen

“Iedere klant is verschillend, en Adecco past zich aan, aan de noden van de klant. Zo zijn er klanten die maximaal via de lokale Adecco kantoren willen werken in hun zoektocht naar kandidaten, maar één aanspreekpunt willen om een totaaloverzicht te houden over de kandidaat-uitzendkrachten en over de planningen. Het andere uiterste zijn klanten die alles gecentraliseerd willen doen. De verschillende aanpakken zijn mogelijk,” aldus nog steeds Liesbeth Cristens, “we kijken altijd met de klant wat zijn precieze noden zijn en passen ons daarop aan. Het belangrijkste is dat de klant tevreden is. Dan zijn wij ook tevreden!”

Kansen voor klanten én uitzendkrachten

Het Adecco Career Center biedt voor klanten talrijke voordelen:
  • Ze vinden vaak sneller kandidaten
  • En die hebben doorgaans het juiste profiel
  • Dankzij een gecentaliseerde database, in combinatie met een sterk digitaal gedreven instroom
Maar ook voor uitzendkrachten zijn er talrijke voordelen:
  • Ze vinden sneller een opdracht
  • Die opdrachten sluiten nauw aan bij hun vaardigheden en verwachtingen
  • Bovendien worden ze begeleid bij de overgang van de ene opdracht naar de andere

Mens en machine

De zoektocht naar kandidaten verloopt vooral via digitale instroom kanalen, zoals social media of Google advertenties. En ook de planning gebeurt maximaal via “state of the art” digitale platformen. “Maar we laten het menselijke aspect zeker niet los”, aldus Liesbeth. “We bellen heel bewust met onze kandidaten en onderhouden intense contacten met onze klanten. Als je in deze sector service wil leveren, heb je een goeie mix nodig van beide. En daar zetten we maximaal op in via het Adecco Career Center.”

En wat met de Adecco kantoren?

De bedoeling is om het Adecco Career Center de komende jaren verder uit te bouwen, aangezien  de feedback van zowel klanten als kandidaten positief is. Daarbij gaat Adecco vooral luisteren naar de noden van de klanten en in functie daarvan verder uibtreiden. Of dit het einde betekent van de kantoren? Liesbeth Cristens: “Goed gek! De kantoren, de onsites en Adecco Career Center zijn zeer complementair en we streven ernaar om die verschillende kanalen, die elk een grote waarde hebben, verder te ontwikkelen. Ik droom van een toekomst waar we in alle drie de kanalen stevig groeien!”