Het belang van levenslang leren

  • 6/12/2022
  • 8:00
Labels:
  • Adecco Group
levenslang leren

De tijd dat leren alleen was weggelegd voor scholieren en studenten ligt al lang achter ons. Vandaag kies je idealiter voor levenslang leren. Ontdek waarom dat precies het geval is én hoe Adecco je daarbij helpt.

Het belang van levenslang leren

Om het belang van levenslang leren te duiden, werpen we graag een aantal cijfers in de strijd. Wist je bijvoorbeeld dat maar iets minder dan 8% van de schoolverlaters zonder kwalificatie op de arbeidsmarkt komt, maar dat deze groep wél 32% van het totale aantal werkzoekenden uitmaakt? Zonder diploma of getuigschrift ben je dus ontegensprekelijk kwetsbaarder op de arbeidsmarkt. Gerichte opleidingen kunnen je dan helpen om je droomjob binnen te halen.

Maar ook mét diploma is het zaak om te blijven bijleren. Zo verhoog je namelijk je inzetbaarheid tijdens je loopbaan en draag je bij tot een concurrentiële onderneming. Misschien geeft een extra opleiding je wel dat duwtje in de rug dat je nodig hebt om door te groeien en jezelf verder te ontwikkelen. Vooral Generatie Y (jongeren geboren tussen de vroege jaren 80 en de late jaren 90) zou oprecht gelukkig worden van levenslang bijleren, maar natuurlijk is een continu leertraject goed voor iederéén die in verschillende functies aan de slag wil kunnen en zijn of haar plaats op de arbeidsmarkt veilig wil stellen. Je hele leven lang dezelfde job doen, of je dat nu aantrekkelijk vindt of niet: het is nog voor weinig werknemers weggelegd.

Zo stimuleert de overheid levenslang leren

De overheid moedigt levenslang leren aan, met een heleboel initiatieven waarop je kunt terugvallen als je wil bijleren. Op deze pagina van de Vlaamse overheid vind je een handig overzicht, maar wij vatten de belangrijkste ‘incentives’ graag voor je samen.

1. Betaald educatief verlof

Als werknemer in de privésector kun je onder bepaalde voorwaarden Vlaams opleidingsverlof nemen (de opvolger van het betaald educatief verlof) . Je hoeft dan bepaalde dagen niet te gaan werken, terwijl je loon wel doorbetaald wordt. Om recht te hebben op opleidingsverlof, moet je onder meer minstens halftijds werken en een opleiding aanvatten die in aanmerking komt. Zo’n opleiding herken je aan het registratienummer in de opleidingsdatabank: dat moet met ODB beginnen.

2. Opleidingscheques

Zowel werknemers (uit de publieke en de privésector) als uitzendkrachten kunnen bepaalde opleidingen bovendien deels met opleidingscheques betalen, waardoor ze maar de helft van de kosten voor eigen rekening moeten nemen. Onder meer voor een loopbaangerichte opleiding – die kadert in je loopbaanbegeleidingstraject – kun je opleidingscheques gebruiken.

3. Opleidingskrediet

Wanneer je tot slot in de privé- of de nonprofitsector werkt en tijdskrediet neemt voor een opleiding, kun je een aanmoedigingspremie krijgen boven op je premie van de RVA. Dit is het zogenaamde opleidingskrediet. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de RVA onder meer je onderbrekingsuitkering goedgekeurd hebben én moet je een opleiding volgen die in de opleidingsdatabank het label ‘opleidingskrediet’ draagt. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld om opleidingen die leiden tot een knelpuntberoep.

De opleidingen die je kunt volgen

In het kader van levenslang leren kun je natuurlijk opnieuw gaan studeren. Maar er zijn evengoed iets minder intensieve manieren van bijscholen, zoals een avondcursus of online training volgen of een interne opleiding aanvragen. Ga gerust eens kijken op onze opleidingspagina om een beeld te krijgen van de mogelijkheden. We sommen niet alleen interessante beroepsopleidingen op, maar geven je ook een voorsmaakje van onze eigen initiatieven, zoals CEO for One Month. Wist je bovendien dat je bij ons terechtkunt voor carrièreadvies. Je merkt het: je hebt opties te over én je staat er niet alleen voor!