Alles wat je moet weten over het recht op betaald vaccinatieverlof

  • 30/04/2021
  • 12:41
Labels:
  • Adecco Group
Betaald vaccinatieverlof

We hebben er meer dan een jaar op moeten wachten maar we kunnen eindelijk met z’n allen aftellen naar de vaccinatie tegen het COVID-19-virus. Na de oudste en meest kwetsbare groep en de zorgkundigen, is het de beurt aan de actieve bevolking.

De kans bestaat dat, wanneer de uitnodigingsbrief voor het vaccin in de bus valt, de vaccinatie in jouw buurt tijdens de werkuren valt. Het goede nieuws is dat vaccinatie kan zonder loonverlies.

Op 9 april 2021 werd namelijk een wet gepubliceerd die het recht om betaald afwezig te zijn toekent aan werknemers die zich tijdens de werkuren laten vaccineren tegen het coronavirus. Daarmee is het betaald vaccinatieverlof een feit.

Hieronder geven we je alle antwoorden over het vaccinatieverlof.

Wat houdt het recht op afwezigheid voor vaccinatie tegen het coronavirus in?

Het recht op afwezigheid betekent dat werknemers tijdens de werkuren zonder loonverlies van het werk afwezig mogen zijn om zich te laten vaccineren tegen het COVID-19-virus.

Voor wie geldt deze regeling?

De wet is van toepassing op:

  • Alle werknemers en werkgevers die met elkaar zijn verbonden door een arbeidsovereenkomst. Hier vallen onder: jobstudenten, uitzendkrachten en werknemers die telewerk verrichten.
  • Het contractueel personeel van de openbare sector.
  • De wet is niet van toepassing op vastbenoemde personeelsleden (statutairen), leerlingen, stagiairs en vrijwilligers. Voor deze categorieën komt het aan de bevoegde beleidsniveaus toe om te beslissen of voor hen eventueel een gelijkaardig recht wordt ingevoerd, wat voorlopig nog niet gebeurd is

Is deze wet ook geldig voor zelfstandigen?

Neen, zelfstandigen vallen buiten het toepassingsgebied van deze wet.

Hoelang mag ik afwezig zijn voor vaccinatie?

Je mag afwezig zijn gedurende de tijd die nodig is om zich naar het vaccinatiecentrum en terug te verplaatsen, de wachttijd ter plaatse en de vaccinatie zelf. Dit is voor iedere medewerker anders maar zal zeker geen hele dag in beslag nemen. Als de verschillende inentingen gebeuren tijdens de werkuren, wordt het recht om afwezig te zijn voor vaccinatie toegekend voor elke nodige injectie.

Wat moet er gebeuren om je recht uit te oefenen?

Indien de vaccinatie plaatsvindt tijdens de werkuren moet de werkgever op voorhand verwittigd worden door de werknemer. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren van zodra het tijdstip of tijdsslot van de vaccinatie bekend is De werknemer mag het recht enkel gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan, nl. zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Bij misbruik hiervan kan het loon worden ontzegd voor de uren van ongerechtvaardigde afwezigheid. Het is toegelaten om voor de dag van vaccinatie een gewone dag vakantieverlof op te nemen. In dat geval zijn de regels van het vaccinatieverlof niet van toepassing.

Moet er een document als bewijs voorgelegd worden om het recht op vaccinatieverlof te nemen?

Enkel als de werkgever dit verzoekt, moet de werknemer bewijzen dat hij zijn tijd heeft gebruikt om zich te laten vaccineren. Dit kan door het document te tonen dat de afspraak met plaats en uur bevestigt. Als de afspraakbevestiging deze gegevens niet vermeldt, kan in de plaats daarvan de uitnodigingsbrief tot vaccinatie worden voorgelegd.

Heb ik recht op vaccinatieverlof wanneer ik me buiten de werkuren laat vaccineren?

Neen, dit recht is enkel geldig tijdens de werkuren.

Tot wanneer is deze wet geldig?

Het recht om afwezig te zijn voor vaccinatie tegen het COVID-19 virus geldt tot en met 31 december 2021 (m.a.w. tot het einde van dit jaar). Indien de omstandigheden het vereisen, kan deze regeling bij koninklijk besluit eventueel worden verlengd tot maximaal 30 juni 2022.

Heb je toch nog vragen over jouw specifieke situatie?

Contacteer dan jouw Adecco kantoor of consulent.