6 niet te missen professionele skills

  • 25/10/2021
  • 12:35
Labels:
  • Candidate
Professionele skills Adecco Blog

Sinds corona is hybride werken niet meer weg te denken. Daar komen nieuwe kennis en competenties bij kijken. Over welke skills beschik je best om gelijke tred te houden met de razendsnel evoluerende werkomgeving? Dit zijn de 6 belangrijkste vaardigheden.

1. Creativiteit

Sinds 2020 is creativiteit meer dan ooit een belangrijke asset gebleken. Snel schakelen, nieuwe vormen van werken bedenken, denk maar aan de restaurants die zich heruitvonden als take away adres. Of hoe we op cavawandeling gingen om vriendinnen te ontmoeten. Out of the box denken is een skill die er meer en meer toe doet en waarvoor je werkgever meer nog dan voorheen openstaat.

2. Emotionele intelligentie (EQ)

Heb je een goede voeling met je emoties en kan je deze rustig en beheerst verwoorden? Dan heb jij wellicht het talent van bruggenbouwer. Empathie, integriteit en samenwerken met anderen zijn vandaag superbelangrijke kwaliteiten op de (digitale) werkvloer. Zeker als collega’s elkaar minder fysiek ontmoeten.

3. Analytisch denken

Samen met het coronavirus kwam ons land in de ban van de digitale transformatie. Nieuwe technologieën duiken op en ook informatie uit verschillende bronnen neemt toe. Om deze onophoudelijke stroom de baas te kunnen, zijn een scherp observatievermogen, analytisch denken en logisch redeneren onmisbaar. Met deze vaardigheden kan je innovatieve oplossingen en ideeën voorstellen en complexe problemen oplossen.

4. Leergierigheid

Een leven lang leren is meer dan ooit actueel. In het nieuwe (digitale) speelveld staan actief leren en groeien centraal. Via omscholing en bijscholing kan je je expertise en skills op peil houden en aanpassen aan de nieuwe realiteit van digitaal werken, machine learning, AI en VR. Met een gezonde groeimindset en leergierigheid zie je het zitten om nieuwe uitdagingen aan te gaan, te leren van fouten en actief op zoek te gaan naar nieuwe (technologische) kennis.

5. Interpersoonlijke vaardigheden

Digitale communicatie is een blijver. Omdat samenwerken en samen doelen bereiken ook bij afstandswerken voorop staat, is het belangrijk je communicatietechnieken aan te scherpen. Goed luisteren, de ander kunnen inschatten, je mening geven, iemand motiveren/overtuigen, zijn enkele voorbeelden van zulke vaardigheden. Hierbij spelen ook het non-verbale een rol: je tone of voice, lichaamstaal en oogcontact dragen ertoe bij dat de boodschap goed overkomt.

6. Openstaan voor verandering

De wereld is continu in verandering. Werkplekken, verwachtingen en vaardigheden zijn niet meer in steen gebeiteld, ze deinen mee op de golven van de nieuwe economie. Je neemt best een soepele houding aan tegenover veranderingen die opduiken op het werk. Verandering is geen last, het is heel normaal en een kans bovendien om te groeien en te innoveren.