Technische werkloosheid, economische werkloosheid of tijdelijke werkloosheid door overmacht: wat is het verschil?

  • 20/04/2020
  • 16:30
Labels:
  • Adecco Group
Technische werkloosheid, economische werkloosheid tijdelijke werkloosheid overmacht

Tijdens deze coronacrisis staan heel wat mensen noodgedwongen op non-actief. Gelukkig biedt de overheid een financiële ondersteuning voor wie nu tijdelijk niet kan werken. Maar hoe zit dat juridisch? Een woordje uitleg.

Verschillende vormen van tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid is geen nieuw fenomeen. Ook in niet-coronatijden kan dit in een bedrijf voorvallen. Afhankelijk van de oorzaak onderscheidt de overheid verschillende vormen:
  • Tijdelijke werkloosheid wegens een technische stoornis (technische werkloosheid): als een werkinstrument of technische uitrusting niet functioneert en daardoor het werk verhindert.
  • Tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken (economische werkloosheid): als het normale werkritme niet aangehouden kan worden omwille van de economische situatie. Let op: dit is niet van toepassing bij wanbeheer of een slechte organisatie in het bedrijf.
  • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht: wanneer een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis het werk onmogelijk maakt.
  • Tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer: als de weersomstandigheden de uitvoering van het werk onmogelijk maken.
  • Tijdelijke werkloosheid wegens collectieve sluiting: als het bedrijf gesloten is voor jaarlijkse vakantie of voor inhaalrust en de werknemer onvoldoende verlofrechten of inhaalrust heeft opgebouwd om de sluiting te overbruggen.
  • Tijdelijke werkloosheid wegens staking of lock-out: wanneer werknemers verhinderd worden te werken door een sociale actie.

De coronacrisis is overmacht

Alle tijdelijke werkloosheid door de uitbraak van het coronavirus wordt beschouwd als ‘tijdelijke werkloosheid door overmacht’, zo heeft het kabinet van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) laten weten. Bedrijven die momenteel moeilijkheden ondervinden omwille van de coronacrisis, kunnen daarvoor automatisch een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht via een vereenvoudigde procedure. De werknemer heeft daarbij recht op een uitkering van 70 procent van zijn of haar gemiddeld maandloon in plaats van de gebruikelijke 65 procent. Deze uitkering is geplafonneerd op 2.754,76 euro per maand. Daarenboven ontvangen de getroffen werknemers nog een supplement van 5,63 euro per werkloosheidsdag. De Ministerraad heeft recent ook aangekondigd dat er een Koninklijk besluit zal worden aangenomen om de dagen van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door Corona gelijk te stellen met dagen van effectieve arbeid voor de berekening van het vakantiegeld en de vakantiedagen. De huidige vereenvoudigde procedure geldt voorlopig tot 31 mei 2020, maar wordt mogelijk nog verlengd. Meer informatie over de tijdelijke werkloosheid voor uitzendkrachten vind je op onze FAQ-pagina over de COVID-19-crisis.