Structureel thuiswerk: iets voor jou?

  • 7/08/2020
  • 14:30
Labels:
  • Adecco Group
Structureel thuiswerk

Tijdens de lockdown namen heel wat mensen noodgedwongen hun toevlucht tot thuiswerk. Vandaag zijn de zaken al wat meer genormaliseerd en trekken we terug vaker naar kantoor. Toch is er iets veranderd in vergelijking met de tijd voor corona: veel werknemers én werkgevers hebben immers de smaak van het thuiswerk te pakken. Dat zet dan ook de deur open voor structureel thuiswerk. Waarom dat helemaal geen slecht idee is, ontdek je in dit artikel.

Wat is structureel thuiswerk?

We maken een onderscheid tussen structureel en occasioneel thuiswerk. Zoals de term al aangeeft, komt occasioneel thuiswerk slechts uitzonderlijk voor: de werknemer wordt in principe altijd op de werkvloer verwacht, maar kan in bijzondere omstandigheden om persoonlijke redenen (bijvoorbeeld als een van zijn kinderen ziek is of als er een technicus moet langskomen) uitzonderlijk van thuis uit werken. Bij structureel thuiswerk is er een zekere regelmaat: de werknemer werkt dan bijvoorbeeld elke week twee dagen van thuis uit.

Het wettelijk kader

Beide vormen van thuiswerk – officieel spreken we trouwens over ‘telewerken’ – zijn wettelijk geregeld in de privésector. Occasioneel telewerk kadert in de wet rond werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2017, structureel thuiswerken is opgenomen in cao nr. 85 van 9 november 2005, die werd gewijzigd in cao nr. 85 bis van 27 februari 2008. Cruciaal voor thuiswerk is dat dit gebeurt op vrijwillig basis. Het is dus geen recht, want je werkgever moet dit goedkeuren. Anderzijds kan hij je er ook niet toe verplichten. Om structureel thuiswerk mogelijk te maken, is er een schriftelijk document nodig, meestal een bijvoegsel aan je contract. Ook moet je duidelijk afspreken hoeveel dagen en wélke dagen je van thuis uit zult werken. Uiteraard moet je werkgever al het nodige voorzien om te kunnen thuiswerken, zoals een laptop en telefoon. Hij betaalt bovendien een vergoeding voor de (telecom)kosten die je thuis maakt.

De voordelen van structureel thuiswerk

Wie tijdens de coronacrisis van thuiswerk heeft kunnen proeven, kent natuurlijk de voordelen. Om er een paar te noemen:
  • Er is geen woon-werkverkeer, waardoor je files en/of ellenlange treinritten vermijdt. Je houdt dus ook meer vrije tijd
  • Je ben heel wat flexibeler. Bezoekjes aan de bakker of de supermarkt kunnen bijvoorbeeld makkelijk tijdens je pauzes.
  • Je werkt efficiënter en bent productiever, wat ook voor je werkgever mooi meegenomen is.
Klinkt dat als muziek in jouw oren en zou je dit vaker willen doen? Vraag dan zeker na bij je werkgever of structureel thuiswerk voor jou mogelijk is.