Ontslag: wat is outplacement? En wanneer heb je er recht op?

 • 9/06/2020
 • 13:00
Labels:
 • Adecco Group
Ontslag: wat is outplacement?

Een ontslag is nooit een pretje. Gelukkig sta je niet alleen in je zoektocht naar een nieuwe job. In bepaalde gevallen heb je namelijk recht op outplacement. Wat dat precies is, ontdek je in dit artikel.

Wat houdt outplacement in?

Outplacement is een intensieve begeleiding die je volgt nadat je ontslagen bent. De bedoeling van outplacement is om sneller een nieuwe job te vinden óf om een zelfstandige activiteit op te starten. Je krijgt deze begeleiding van een gespecialiseerde firma, een outplacementkantoor, dat je bijstaat op verschillende vlakken. Zo helpen ze je om een interessante nieuwe richting in je carrière te vinden, leren ze je beter solliciteren en bieden ze administratieve en logistieke steun. Ook kun je er, indien nodig, terecht voor psychologische begeleiding.

Wanneer mag (of moet) je outplacement volgen?

Onder bepaalde voorwaarden moet de werkgever die je ontslagen heeft, jou outplacement aanbieden (en dus ook betalen). In die zin is outplacement een recht. Ben je 45 jaar of ouder, dan kan het evenwel zijn dat je verplicht bent om outplacement te volgen.

Wanneer is het een recht?

Je hebt recht op outplacement als je:
 • niet ontslagen bent om een dringende reden
 • een opzeggingstermijn hebt van minstens dertig weken (of een verbrekingsvergoeding krijgt die een periode van dertig weken dekt)
Duurt je opzeggingstermijn korter of dekt je verbrekingsvergoeding minder dan dertig weken? Ook dan kun je nog recht hebben op outplacement, als je:
 • minstens 45 jaar was op de dag van je ontslag
 • in de privésector werkte
 • één jaar ononderbroken bij je werkgever in dienst was

Wanneer is het een plicht?

Het kan ook zijn dat je verplicht wordt om outplacement te volgen. Doe je dat niet, dan verlies je je recht op een werkloosheidsuitkering. Outplacement is verplicht als je:
 • niet ontslagen bent om dringende reden
 • minstens 45 jaar was op de dag van je ontslag
 • in de privésector werkte
 • één jaar ononderbroken bij je werkgever in dienst was
 • een opzeggingstermijn hebt van minstens dertig weken (of een verbrekingsvergoeding krijgt die een periode van dertig weken dekt)

Wat als je werkgever geen outplacement aanbiedt?

Voldoe je aan de voorwaarden voor outplacement, maar weigert je voormalige werkgever dit aan te bieden? Dan ben je verplicht om hem in gebreke te stellen. Doe je dat niet, dan kan dat gevolgen hebben voor je uitkering. Meer weten over outplacement? Op site van de RVA vind je een overzicht van je rechten.