Snapchat en Instagram op de werkvloer

  • 25/06/2018
  • 13:30
Labels:
  • Adecco Group
Snapchat en Instagram

Of je het nu leuk vindt of niet, sociale media als Facebook, Twitter en LinkedIn worden steeds belangrijker. Veel mensen zijn voortdurend online en staan continu in contact met anderen. Sociale media dringen ook de werkvloer binnen en vertroebelen daar de grens tussen privé en professioneel. Hoe ga je daar als werknemer mee om?

Sociale media op de werkvloer 

In veel bedrijven is het verboden om sociale media te gebruiken. Werkgevers zijn namelijk bang dat sociale media de productiviteit van de werknemers belemmeren, want je kunt nu eenmaal niet tegelijkertijd chatten met je vrienden en een dossier afwerken.  Stel nu dat je werkgever erg streng is over sociale media. Mag je als werknemer dan toch de communicatiemiddelen van je werkgever gebruiken voor privécommunicatie? Mag je werkgever jouw internetgebruik controleren? Kan jouw online communicatie een reden zijn voor ontslag? Oftewel: in hoeverre is jouw online privacy beschermd? 

Geen eenvoudig antwoord 

Sociale media zijn zo nieuw dat er nog geen eenduidige wetgeving rond bestaat. Er is dus vooral sprake van richtlijnen. Dit zijn de belangrijkste principes: 
  • Het is niet verboden voor je werkgever om toevallig eens een blik op jouw scherm te werpen, maar grondige controles van jouw internetgebruik moet hij van tevoren aankondigen. Die mag hij ook pas doen als er ernstige aanwijzingen zijn dat je de toegang tot het internet misbruikt (bijvoorbeeld om bedrijfsgevoelige informatie te lekken). 
  • Als een controle aantoont dat je bijvoorbeeld de belangen van het bedrijf schaadt of dat je het arbeidsreglement niet naleeft, dan mag de werkgever sancties nemen. Je werkgever mag je bijvoorbeeld ontslaan als hij aan je vakantiefoto’s ziet dat je je ziekteverlof spendeert in Spanje in plaats van thuis op de bank. 
  • Het is niet verboden om online over je bedrijf te praten, zolang je maar niets zegt dat strafbaar is. Geen lasterlijk of beledigend commentaar dus. 
Kortom: zoals je voor een sollicitatie je online profielen van hun beste kant laat zien, kun je ook tijdens het werken maar beter respectvol met sociale media omgaan.