Ken jij jouw MBTI-persoonlijkheidstype al?

  • 26/07/2018
  • 12:00
Labels:
  • Adecco Group
jouw MBTI-persoonlijkheidstype

Persoonlijkheidstesten zijn er in allerlei maten en soorten, maar de MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) is zonder twijfel een van de meest gebruikte. Wat de MBTI over jouw persoonlijkheid zegt, kan verhelderend zijn én helpen om je loopbaan de juiste richting uit te sturen.

MBTI in een notendop

De Myers-Briggs Type Indicator is een systeem dat persoonlijkheidstypen classificeert. Het classificatiesysteem is geënt op de theorieën van psychoanalyticus Carl Gustav Jung. Op basis van een aantal vragen wordt bepaald tot welk persoonlijkheidstype iemand behoort. Er zijn geen goede of foute antwoorden, geen goede of foute persoonlijkheden. Elk persoonlijkheidstype heeft zijn eigen kenmerken.

Vier kenmerken voor elk persoonlijkheidstype

De verschillende types zijn telkens een combinatie van vier persoonlijkheidskenmerken.

Extravert – introvert

Ben je vooral gericht op wat er om jou heen gebeurt en put je energie uit sociale interactie? Dan ben je extravert. Vind je sociaal contact eerder vermoeiend en kom je tot rust wanneer je je in je eigen gedachtewereld kunt verdiepen? Dan ben je introvert. Introverte mensen zijn op hun best wanneer ze alleen werken en niet gestoord worden.

Observerend – intuïtief

Intuïtievelingen gaan van nature op zoek naar mogelijkheden en vernieuwing. Zij storten zich graag op totaal nieuwe en complexe projecten, en laten zich daarbij eerder leiden door hun enthousiasme dan hun ratio. Realisten zijn observerend van aard en werken graag stapje voor stapje. Zij zetten de feiten eerst op een rij en komen pas daarna in actie.

Denken – voelen

Er zijn logische denkers, die veelal individualistisch ingesteld zijn. En er zijn emotionele types, die beslissingen nemen op basis van hun eigen gevoelens – of die van anderen.

Oordelen – waarnemen

Waarnemers houden van verandering, oordelaars houden van structuur. De eerste categorie heeft het moeilijk om een taak af te ronden en nieuwe impulsen buiten beschouwing te laten, de tweede categorie focust op de snelle afwerking van een taak. Weten tot welk persoonlijkheidstype je behoort, verschaft je behoorlijk wat inzicht in de manier waarop je werkt en wat voor jou de optimale werkomstandigheden zijn. Een test afleggen is met andere woorden nooit verloren moeite!