Diversiteit is niet zomaar een buzzword – zo maak je er écht werk van

 • 13/01/2018
 • 10:00
Labels:
 • Adecco Group
Diversiteit

Diversiteit op de werkvloer? Allemaal goed en wel, maar wat levert het jou als werkgever op? En hoe bouw je een gemengd personeelsbestand op dat maatschappelijke en economische meerwaarde creëert?

Waarom je zorgen maken over diversiteit op de werkvloer?

Geschikte werknemers vinden is niet altijd makkelijk. Zeker in knelpuntberoepen is de uitdaging groot. En dan denk je misschien: als ik nu al zo moeilijk aan de juiste werkkrachten geraak, waarom zou ik me dan zorgen maken over diversiteit op de werkvloer en het mezelf nóg moeilijker maken? We begrijpen je bezorgdheid. Diversiteit is allesbehalve een makkelijk thema. Toch denken wij dat het loont om na te denken over diversiteit. Bedrijven die zich goed informeren en op basis daarvan een diversiteitsbeleid uittekenen, plukken daar op de lange termijn de vruchten van:
  • Wie openstaat voor mensen van een andere origine, personen met een handicap en andere minderheidsgroepen, kan talent kiezen uit een grotere pool.
  • In winkels is een representatief personeelsbestand cruciaal om klanten van alle achtergronden aan te trekken. En om buitenlandse markten te bestieren helpt het om medewerkers met kennis van meerdere talen en culturen aan te trekken.
  • Diversiteit gaat lang niet alleen over man of vrouw of etnische achtergrond, maar wel over oog hebben voor de positieve eigenschappen van mensen, ongeacht persoonlijke verschillen. Waar diversiteit heerst, leren mensen anders naar elkaar te kijken.
 
 • Wanneer je management alleen uit blanke, 40- tot 60-jarige mannen bestaat, is de kans groot dat je heel wat inzichten mist. Hoe diverser je ploeg, hoe meer trends je oppikt en hoe beter je weet wat er onder de hele bevolking leeft. Openheid en diversiteit zijn de beste basis voor innovatie.
 

Duurzame diversiteit

Beschouw diversiteit niet zomaar als een te halen benchmark. Bepaal binnen je organisatie wat je noden zijn en waarom je wil inzetten op een gemengd personeelsbestand. Want enkel zo – met een duidelijk doel voor ogen – maak je van diversiteit ook echt een succesverhaal. Alleen als je medewerkers weten dat je er bijvoorbeeld werk van maakt omdat je de uitwisseling van frisse ideeën wil aanmoedigen, functioneren ze ook echt beter. Hoe je de werkplek diverser maakt en goed leert omgaan met die nieuwe diversiteit, is sterk afhankelijk van bedrijf tot bedrijf. Toch zijn er een aantal kernelementen die niet mogen ontbreken:
 • Sta open voor feedback en innovatie van onderuit. Je medewerkers moeten weten dat je inspraak waardeert, zodat iedereen zich vrij voelt om vernieuwende ideeën te delen, ongeacht hun achtergrond.
 • Leer verschillen te waarderen en bouw tegelijk aan een gedeelde cultuur. Wanneer iedereen in de organisatie dezelfde kernwaarden deelt, zijn individuele verschillen op andere vlakken een meerwaarde, geen obstakel.
 • Stel discriminatie meteen aan de kaak. Het is zaak om alle soorten discriminatie te herkennen, ook de minder zichtbare.
 • Bied je medewerkers een persoonlijk traject. Iedereen is anders en heeft een ander toekomstperspectief. Vervang het standaardtraject door maatwerk, zodat ieder individu zich ten volle kan ontwikkelen.

Lees ook