De digitale toekomst: welke carrières wacht onze kleinkinderen?

  • 2/04/2018
  • 15:30
Labels:
  • Adecco Group
digitale toekomst

Innovaties, robots, nieuwe technologieën, veranderende levensvisies, … Ze zorgen ervoor dat traditionele beroepen verdwijnen en andere aan belang winnen. We nemen onze kristallen bol erbij en gunnen je een blik op de belangrijkste jobs van de toekomst. Welk van deze beroepen zou jij het liefst uitoefenen?

Levenseindeplanner: mensen helpen sterven in stijl

De huidige generatie jongvolwassenen is het gewoon om hun leven volledig in eigen handen te hebben. Ook als ze later oud zijn, zullen ze de touwtjes stevig in handen willen houden. En daar helpt een levenseindeplanner bij: een afscheidsviering plannen of iemands bucketlist helpen afwerken, het behoort allemaal tot zijn of haar takenpakket. Maar ook de digitale afhandeling van een mensenleven vereist expertise. Als digitale leven-en-doodmanager structureer je de digitale activiteiten van een persoon, zodat de nazaten een duidelijk overzicht hebben van zijn of haar online leven.

De digitale jobs van de toekomst

De grootste verandering in jobs zullen we zien in de digitale sector. Er zullen mensen nodig zijn die gespecialiseerd zijn in allerlei nieuwe technologieën, zoals 3D-printing, drones of robots. Maar ook de grote hoeveelheid (verouderde) data op het internet zal nieuwe jobs creëren. Een data-afvalmanager moet orde scheppen in de chaos: oude data wissen of comprimeren om plaats te maken voor nieuwe data of persoonlijke gegevens definitief van het web halen. Als je kleinkinderen later een IT-opleiding volgen, kunnen ze in ieder geval rekenen op jobzekerheid.

Freelance… alles!

Tegen 2025 zou één op vier van de huidige fulltime jobs vervangen worden door freelance beroepen. Er zal meer op projectbasis gewerkt worden in plaats van de 9-to-5-routine die we vandaag gewoon zijn. Zo zal de vraag naar freelance leerkrachten toenemen, omdat professionals zich constant willen bijscholen. Dat brengt met zich mee dat je jezelf als freelancer zult moeten kunnen onderscheiden van alle andere freelancers. Voor de ontwikkeling van je ‘persoonlijke merk’ zul je in de toekomst kunnen rekenen op personal brand coaches.