3 cruciale randvoorwaarden voor levenslang leren

  • 17/08/2018
  • 14:30
Labels:
  • Adecco Group
3 cruciale randvoorwaarden voor levenslang leren

In vergelijking met andere Europese landen, zoals Nederland, Zweden en Zwitserland, steunt onze economie op relatief weinig werkende twintig- tot zestigjaren. Van die groep is in België maar een kleine 68% aan het werk, terwijl onze noorderburen een indrukwekkende 78% kunnen voorleggen. Zweden en Zwitserland doen het met 80% nóg beter. Het feit dat onze arbeidsmarkt weinig flexibel is, heeft zeker een invloed op ons pover percentage. Een verhoogde aandacht voor levenslang leren zou ons cijfer echter drastisch kunnen opkrikken. De overheid is zich daarvan bewust en moedigt bedrijven en organisaties meer en meer aan om opleidingsinitiatieven te nemen. Maar ook van jou als werknemer worden een aantal inspanningen verwacht op het vlak van levenslang leren. Hier lees je aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om dat te kunnen waarmaken!

Studeren: niet alleen voor studenten

Om te beginnen heb je voor levenslang leren de juiste mentaliteit nodig. Vroeger kon je je diploma op zak steken en met een gerust hart zeggen dat dat studeren “nu wel voorbij was”. Vandaag is dat anders. Zelfs als je je veilig voelt in je huidige job en die gerust tot aan je pensioen zou willen uitoefenen: dwing jezelf om bij te scholen en zo je professionele toekomst veilig te stellen. Je weet immers nooit wat er kan gebeuren. Bovendien blijken werknemers die levenslang leren gemotiveerder én gelukkiger.

Levenslang leren: verruim je blik!

Levenslang leren betekent uiteraard niet per se “meer van hetzelfde leren”. Je mag gerust de platgetreden paden verlaten en bijvoorbeeld een cursus programmeren volgen terwijl je eigenlijk carrière maakt in de beveilingssector, of evolueren richting een vak als elektricien (technische beroepen voeren de knelpuntberoepenlijst aan, dus werk verzekerd). 

Een werkgever die openstaat voor permanent bijscholen

Een belangrijke randvoorwaarde die je zelf niet in de hand hebt, is een werkgever die de voordelen van levenslang leren ziet en die je de ruimte gunt om jezelf te ontplooien. De Belgische overheid geeft je gelukkig een duwtje in de rug door alle Belgische bedrijven te verplichten om op termijn gemiddeld vijf opleidingsdagen per jaar per voltijdse werknemer aan te bieden. De werkgever mag die organiseren op sectoraal vlak of op het niveau van de onderneming, ofwel via een collectieve arbeidsovereenkomst ofwel via een individuele opleidingsrekening. Op de website van de Federale overheid lees je er alles over.