The Adecco Group is voor de 5de keer een Great Place to Work

  • 15/03/2017
  • 18:00
Labels:
  • Adecco Group
Great Place to Work The Adecco Group

The Adecco Group in België is voor de vijfde keer op rij een ‘Great Place to Work’ bij bedrijven van meer dan 500 werknemers. Dat werd gisterenavond bekend gemaakt tijdens de officiële uitreiking van de ‘Best Workplaces 2017 Awards’ in Brussel. Deze titel is een beloning en erkenning voor de doorgedreven inzet op het vlak van personeelstevredenheid, integraal onderdeel van de strategische prioriteiten binnen The Adecco Group.

In het jaarlijks onderzoek naar de personeelstevredenheid bij Belgische bedrijven, is The Adecco Group voor het vijfde opeenvolgende jaar een ‘Best Workplace’ in de categorie grote bedrijven met meer dan 500 medewerkers. Deze prijs werd gisteren uitgereikt door het ‘Great Place to Work Institute’, met Vlerick Business School als officiële partner. De award erkent de aanhoudende inspanningen die de wereldleider op het vlak van HR-oplossingen levert naar zijn medewerkers. De titel ‘Best Workplace’ wordt toegekend aan organisaties die medewerkers centraal plaatsen in hun bedrijfspolitiek en investeren in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Hiervoor baseert het onderzoek zich op bevragingen van werknemers en analyses van verschillende bedrijfsprocessen. Zo worden de werknemers gevraagd het bedrijf waarvoor ze werken te beoordelen op de waarden respect, geloofwaardigheid, eerlijkheid, trots en kameraadschap. Een belangrijk criterium voor werknemers in de beoordeling is het vertrouwen in het management. Verder is ook doorslaggevend of ze trots zijn op wat ze doen en of ze plezier beleven op de werkvloer.

Erkenning voor uitstekend personeelsbeleid en beleving van de bedrijfswaarden

‘Great Place to Work' is een objectieve en onafhankelijke graadmeter op het gebied van Goed Werkgeverschap en een mensgerichte organisatiecultuur. Katrien Berghs, HR & Legal Director van The Adecco Group in België, is dan ook bijzonder verheugd: “Great Place to Work maakt sinds geruime tijd integraal deel uit van ons strategisch beleid, zowel op wereldwijd groepsniveau als op Belgisch niveau. We zijn dan ook erg trots dat we dit jaar opnieuw dit label mogen dragen, wat enkel mogelijk is dankzij een transparante en continue dialoog met onze werknemers. Daarvoor werken we onder meer met focusgroepen doorheen onze hele organisatie, stellen we jaarlijkse actieplannen op en voeren we deze natuurlijk ook nauwgezet uit.
Als ’s werelds grootste provider van HR-oplossingen willen we mee de arbeidsmarkt van de toekomst vormgeven en ook zelf die voortrekkersrol blijven vervullen. De diepgaande ondervragingen van ‘Great Place to Work’ leveren zeer interessante inzichten op en tonen dat onze actieplannen van de voorbije jaren hun vruchten afwerpen. De uitslag toont ons opnieuw dat een door waarden gedreven en ethisch beleid ook door de medewerkers sterk geapprecieerd wordt,” vult Nico Reeskens, Country Manager van The Adecco Group in België, eraan toe.

Kloppend hart van de arbeidsmarkt

Als wereldleider op het vlak van HR-oplossingen, komt The Adecco Group als geen ander in aanraking met enerzijds de steeds evoluerende trends op de arbeidsmarkt, anderzijds met de maatschappelijke uitdagingen waarmee werkgevers uit uiteenlopende sectoren vandaag de dag worden geconfronteerd. Denk maar aan de steeds toenemende ‘war for talent’, de werkdruk, de onzekere economische conjunctuur, de verhoogde pensioenleeftijd of digitalisering.
Bij The Adecco Group hebben we, samen met onze externe preventiedienst Attentia en met interne medewerkers van verschillende afdelingen, het multidisciplinair project Energy@Adecco uitgewerkt om dergelijke uitdagende thema’s bespreekbaar te maken en samen te werken aan een haalbaar actieplan met concrete doelstellingen. In onze visie gaan we voor productiviteit op een duurzame manier. We zijn ervan overtuigd dat productiviteit gegarandeerd kan blijven op lange termijn als deze gebaseerd is op een goede balans tussen persoonlijke levenskwaliteit en effectiviteit op het werk. Daarom zien we ‘veerkracht’ als kernwoord van ons welzijnsbeleid en willen we dit meenemen als een extra waarde binnen The Adecco Group,” licht Berghs toe.