Technische beroepen domineren de lijst met knelpuntberoepen

  • 1/12/2017
  • 7:00
Labels:
  • Adecco Group
Technische beroepen domineren lijst knelpuntberoepen

Knelpuntberoepen zijn beroepen die maar moeilijk ingevuld geraken, omdat er zijn te weinig kandidaten zijn, of beter gezegd: te weinig kandidaten met de juiste kwalificaties. Dat is ook het geval voor technische beroepen, die prominent aanwezig zijn in de knelpuntberoepenlijst. Het gaat niet zozeer om laaggeschoold technische jobs, maar om functies die een specifiek technisch diploma vereisen.

Technische beroepen – mét diplomavereisten

Van de hipste koffiebar tot de grootste fabriek: overal is er nood aan technische mensen die weten hoe ze, bijvoorbeeld, machines moeten herstellen. Maar technische jobs gaan tegenwoordig veel verder. Ook in de bouw of in de boomende IT-sector liggen de technische vacatures voor het rapen. Dat netwerk waarop je surft in vanuit je luie zetel? Of die app waarmee je je bankverrichtingen doet? Jep, ook dát heb je te danken aan een technicus. Eén ding hebben deze technische jobs allemaal gemeen. Ze vergen een diploma in een relevante, technische studierichting. Laaggeschoolde technische jobs worden schaarser en moeten plaats ruimen voor functies die een grote verantwoordelijkheid en gespecialiseerde technische kennis vereisen. De fabrieksarbeider van vroeger wordt nu vervangen door een operator die een hele productielijn overziet. Een job die bedrijven het liefst toevertrouwen aan een vaardige medewerker met zowel technische knowhow als meer ‘zachte’ vaardigheden, waaronder timemanagement en leiderschap.

Knelpuntberoepen

Daar ‘knelt’ het schoentje, want er zijn nog altijd te weinig jongeren die de juiste afstudeerrichtingen kiezen om in de technische sector terecht te komen. Bovendien evolueren bepaalde technische opleidingen niet snel genoeg om de continue innovatie in de sector bij te houden, waardoor afgestudeerden niet altijd over de gevraagde bekwaamheden beschikken. En dus prijken heel wat technische beroepen bovenaan op de lijst van knelpuntberoepen. Volgens Willem Vansina van VDAB ligt het probleem echter niet uitsluitend bij jongeren. Omdat technische beroepen razendsnel evolueren, is de nood aan continue bijscholing groot. Vansina: “Een elektricien heeft vandaag bijvoorbeeld ook te maken met domotica, een sanitair installateur met de nieuwste technieken rond ventilatie. Bijscholen is dus cruciaal.” Andere factoren die bepalen of een beroep al dan niet op de knelpuntberoepenlijst staat, zijn de werkomstandigheden, zoals het arbeidsregime. Nachtwerk en weekendwerk durven weleens een obstakel te zijn voor jong talent, maar ook een laag loon of een hoog stressniveau verhinderen soms de vlotte doorstroom naar knelpuntberoepen.