Onderzoek wijst uit: een job dicht bij huis maakt gelukkig

  • 9/11/2017
  • 6:00
Labels:
  • Adecco Group
job dicht bij huis maakt gelukkig

Lang pendelen weegt op het privéleven, de jobtevredenheid en de gezondheid van werknemers. Omgekeerd geldt dat wie een job dicht bij huis heeft, zich in het algemeen gelukkiger voelt. Dat blijkt uit een recente enquête van Regiojobs.be en onderzoeksbureau iVOX.

Enquête bij 1.000 werknemers

Eind vorig jaar schotelde iVOX duizend werkende Vlamingen een uitgebreide vragenlijst voor die peilde naar hun pendeltijden, werktevredenheid en algehele tevredenheid. De resultaten van dit onderzoek zijn nu bekend en tonen een duidelijk verband aan: wie lang onderweg is naar zijn werk, betaalt daar de tol voor, wie dichtbij woont is meer tevreden over zowel zijn werk als zijn privéleven.

Job dicht bij huis leidt tot meer tevredenheid

Op een gemiddelde werkdag zijn de meeste werkende Vlamingen (28,3 procent) een
halfuur tot een uur onderweg van en naar hun werk. Drie op de vier werknemers geeft aan dichter bij huis te willen werken. Van wie langer dan een uur per dag pendelt, staat de helft open voor jobaanbiedingen van andere werkgevers.
Pendeltijd op een gemiddelde werkdag
Minder dan 15 minuten 17,8%
Minder dan 30 minuten 26%
Tuseen 30 minuten en 1 uur 28,3%
Tussen 1 uur en 1,5 uur 12%
Tussen 1,5 uur en 2 uur 6,6%
Meer dan 2 uur 7,3%
Meer dan 3 uur 2 %
  60 procent van wie een job dicht bij huis heeft, is
tevreden over zijn werk. Bij de pendelaars die lang onderweg zijn, is dat maar 42 procent. Ruim één op de vijf ‘lange pendelaars’ is ronduit ontevreden over zijn job.

Pendelen: slecht voor de gezondheid

Een lang woon-werktraject heeft ook zijn impact op het
privéleven van werknemers. 80,2 procent van wie een job dicht bij huis heeft, geeft aan werk en privéleven goed te kunnen combineren. Bij wie langer dan een uur pendelt, is dat maar 32,7 procent. Die mensen beweren ook niet tevreden te zijn over hun leven in het algemeen. Dat is te wijten aan verschillende factoren:
  • 27% ervaart weinig controle over het eigen leven
  • 39% heeft het gevoel niet alles uit het leven te halen
  • 43% klaagt over onvoldoende beweging
Een lang pendeltraject heeft dus ook een invloed op hoe
gezond werknemers zich voelen. Die vaststelling sluit aan bij de conclusies van een Amerikaans onderzoek over pendelen uit 2012. Als mogelijke oplossing voor het ‘pendelprobleem’ wijzen veel werknemers op thuiswerk, maar dat is in Vlaanderen nog niet zo sterk ingeburgerd. 76 procent van de actieve bevolking werkt nog altijd dagelijks buitenshuis.