Autisme op de werkvloer: een antwoord op de belangrijkste vragen

  • 31/03/2017
  • 14:00
Labels:
  • Adecco Group
Autisme op de werkvloer

In België zijn naar schatting ruim 80.000 mensen met een autismespectrumstoornis. Veel van hen studeren of werken en hebben dezelfde passies en dromen als andere mensen. Maar hoe loopt dat juist, werken met autisme? En welke uitdagingen stelt aangepast werk voor mensen met een autismespectrumstoornis voor hun collega’s en werkgever?

Wat is het autismespectrum precies?

Autisme is een ‘pervasieve ontwikkelingsstoornis’ waarmee je wordt geboren. Mensen met autisme gaan op een andere manier met informatie om en hebben het vaak moeilijk met sociale verwachtingen en communicatie. Ondertussen erkent de wetenschap dat autisme binnen een breder spectrum past, het autismespectrum. Daartoe behoort bijvoorbeeld ook het syndroom van Asperger. Binnen het autismespectrum bestaat er een grote diversiteit aan mensen die weinig of juist veel last ondervinden van hun aandoening.

Wat zijn knelpunten voor autisme op de werkvloer?

Op de werkvloer staan sociaal contact, samenwerking en communicatie centraal, wat moeilijkheden oplevert voor werknemers met een autismespectrumstoornis. Enkele van de meest voorkomende knelpunten:
  • Een drukke werkomgeving verstoort de concentratie.
  • Te eerlijk zijn: autisten hebben moeite om onwaarheden te vertellen.
  • Omgaan met ongeschreven regels is moeilijk wanneer je die regeltjes zelf niet goed aanvoelt.
  • Een onregelmatige of onvoorspelbare dagindeling: autisten hechten erg aan regelmaat en structuur.
Solliciteren en werk vinden zijn eveneens uitdagingen. Veel autisten ervaren sollicitatiegesprekken als stresserende vuurproeven. Er wordt op allerlei zaken gelet, zoals lichaamshouding en uitstraling. Ook ambitie tonen, en je verwachtingen correct overbrengen, is voor iemand met een autismespectrumstoornis niet vanzelfsprekend.

Welke kansen biedt werken met autisme?

Gelukkig is er op de arbeidsmarkt vraag naar een breed pallet van profielen. Iemand met een autismespectrumstoornis is doorgaans plichtsbewust, eerlijk en loyaal. Hij of zij kan bogen op een onwrikbare logica, werkt methodisch en is perfectionistisch. Meer nog dan andere mensen hebben veel autisten een uitgesproken passie. De kunst is dus om een goeie match te vinden tussen het functieprofiel en de sterktes en passies van de kandidaat. Een kandidaat met een grote voorliefde voor statistiek, die bovendien nauwkeurig en consciëntieus werk levert, versterkt de boekhoudafdeling van elk bedrijf. Autisme of niet. Veel werkgevers en collega’s zijn bereid om aanpassingen door te voeren, zodat een werknemer met autisme zijn werk goed kan doen. Een rustige werkplek, duidelijke afspraken, een vaste dagindeling, heldere briefings, … deze kleine aanpassingen maken meteen een groot verschil.