81% van de Belgische recruiters heeft al sollicitanten niet weerhouden door gebrek aan 'Soft Skills'

  • 11/09/2017
  • 16:30
Labels:
  • Adecco Group
81%  Belgische recruiters sollicitanten niet weerhouden gebrek aan 'Soft Skills'

Een enquête bij 1.340 Belgische sollicitanten, werknemers en werkgevers uitgevoerd in opdracht van The Adecco Group bevestigt het toenemend belang van ‘soft skills’. Opmerkelijke conclusie is dat deze zachte vaardigheden zoals aanpassingsvermogen, zelfkritisch zijn en emotionele intelligentie vandaag doorslaggevend zijn in het aanwervingsproces. Toch blijkt er een duidelijke mismatch tussen de perceptie van sollicitanten én deze van de recruiters.

Sollicitanten, wees gewaarschuwd: ‘soft skills’ zijn doorslaggevend

Nu de herexamens achter de rug zijn en de diploma’s binnengehaald zijn, betreden heel wat jongeren de arbeidsmarkt. Zo komen ook de sollicitaties opnieuw op gang. Dat de klassieke ‘hard skills’ of harde vaardigheden zwaar doorwegen, daar zijn we ons van bewust als we gaan solliciteren. Denk hierbij aan diploma’s, kennis en vakmanschap. Toch is dat vandaag de dag lang niet het enige waar werkgevers rekening mee houden. Sollicitanten kunnen zich onderscheiden van anderen door te scoren op de zogenaamde ‘soft skills’ of zachte vaardigheden. We hebben het dan eerder over communicatie, werkethiek, maar ook emotionele intelligentie en aanpassingsvermogen. Kortom, hetgeen ons sterk maakt in de manier waarop we met anderen omgaan: vaardigheden op persoonlijk, emotioneel en sociaal vlak. En daar schieten sollicitanten en zelfs huidige werknemers vaak te kort. Maar liefst 81% van de bevraagde werkgevers geeft aan dat ze al sollicitanten niet weerhielden omdat ze één of meerdere belangrijke soft skills misten.

Sollicitanten onderschatten het belang van ‘soft skills’

Toch denkt amper 15% van de sollicitanten en werknemers ooit een job gemist te hebben door een gebrek aan soft skills. Toch wel een opvallende mismatch. Daar waar sollicitanten en werknemers het belang van deze vaardigheden onderschatten, blijken werkgevers meer dan ooit hun aandacht hierop te vestigen in het aanwervingsproces. Vooral in de farmaceutische, medische en banksector blijkt het gebrek aan dergelijke vaardigheden het invullen van de vacatures te bemoeilijken. Werkgevers identificeren zelfkritisch zijn, aanpassingsvermogen en emotionele intelligentie als belangrijkste, ontbrekende vaardigheden. Sollicitanten daarentegen denken dan weer dat communicatie, netwerken en probleemoplossend denken de ontbrekende vereisten zijn.

Ook opleidingen schieten vaak te kort

“Nu we ons hiervan bewust zijn, hoe moeten sollicitanten hieraan werken, hoor ik u vragen. Opleidingen schieten hier vaak nog te kort” aldus Nico Reeskens, Country Manager van The Adecco Group in België. Ofwel wordt de nadruk in opleidingen gelegd op kennis en kunde (harde vaardigheden) ofwel op communicatie en teamwork (zachte vaardigheden). Toch zijn de cruciale, ontbrekende zachte vaardigheden de opvallende afwezigen in de bestaande opleidingen. Bovendien zijn werkgevers vaak van mening dat werkzoekenden én werknemers hier zelf moeten in investeren en aan werken. Toch ontbreken de geviseerde vaardigheden ook vaak in de opleidingspakketten op de werkvloer. Nico Reeskens, Country Manager van The Adecco Group in België richt zich echter tot de onderwijsinstellingen nu het nieuwe academiejaar eraan komt: “Smeed het ijzer terwijl het heet is. Investeer in opleidingen die zich toespitsen op zachte vaardigheden zoals zelfkritisch zijn, aanpassingsvermogen en emotionele intelligentie. Daar ligt de sleutel tot succes voor de toekomst”.

Niet alleen in België

Deze trend zet zich trouwens niet enkel in België voort. Uit een internationale studie van The Adecco Group blijkt namelijk dat andere landen een parallelle situatie kennen. Hierin horen we ook dezelfde boodschap aan de overheid om werk werkbaar te houden: investeren in zachte vaardigheden en het onderwijs verder toespitsen op levenslang leren én op de noden van de economie zijn een must. Bovendien is het belangrijk om de brug te slaan tussen onderwijs en werken door o.a. het promoten van stages en on-the-job leren.

Downloads