Wat moet je doen bij een arbeidsongeval?

  • 10/06/2016
  • 10:00
Labels:
  • Adecco Group
arbeidsongeval

We wensen het je niet toe, maar een ongeval op het werk of onderweg naar het werk is nooit uitgesloten. Gelukkig ben je via je werkgever verzekerd tegen arbeidsongevallen. Deze stappen moet je ondernemen als je het slachtoffer van een arbeidsongeval bent geworden.

Meld het arbeidsongeval aan je werkgever

Elk arbeidsongeval moet je onmiddellijk melden aan je werkgever. Onder een arbeidsongeval verstaan we elk ongeval dat zich voordoet tijdens de uitvoering van je arbeidsovereenkomst of op weg van of naar je werk. Je werkgever is op zijn beurt verplicht om het ongeval binnen de acht dagen aan te geven bij de arbeidsongevallenverzekeraar. Het is de verzekeraar – en dus niet je werkgever – die bepaalt of je ongeval erkend wordt als arbeidsongeval.

Geef het ongeval aan bij je ziekenfonds

De volgende stap: het regionaal kantoor van je ziekenfonds op de hoogte brengen. In veel gevallen kan dat digitaal. Zo niet, zul je van het ziekenfonds de nodige documenten ontvangen die je zo snel mogelijk moet invullen en terugbezorgen. Als je door het ongeval arbeidsongeschikt bent, moet je dat ook melden aan je ziekenfonds.

Dien bewijsstukken voor je medische kosten in

Heeft de verzekeraar je arbeidsongeval erkend? Dan kun je alle medische kosten bij hem indienen. Daarvoor moet je alle bewijsstukken zoals doktersbriefjes, rekeningen van de apotheek en medische facturen zorgvuldig bijhouden. Daarnaast zal de verzekeraar ook je arbeidsongeschiktheidsuitkering uitbetalen. Die uitkering is onbegrensd in de tijd zolang je ongeschikt bent om het werk te hervatten.

Wat als je arbeidsongeval niet erkend wordt?

Houdt de verzekeraar de erkenning van je arbeidsongeval nog in beraad of weigert hij de erkenning, breng dan zeker je ziekenfonds op de hoogte. Op jouw vraag kan het ziekenfonds dan tegemoetkomen in de medische kosten en betaalt het je uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Wordt het ongeval later alsnog erkend, dan zal het ziekenfonds het betaalde bedrag recupereren bij de arbeidsongevallenverzekeraar.

Veilig aan de slag als jobstudent

Deze zomer zullen ook heel wat jobstudenten zich op de werkvloer begeven. De organisatie Preventie en Interim ontwikkelde speciaal voor hen een website met handige veiligheidsvoorschriften per studentenjob: ikbenjobstudent.be. Ken jij de risico’s van je vak al?