Het eenheidsstatuut: wat verandert er voor jou?

  • 25/03/2015
  • 18:00
Labels:
  • Adecco Group
eenheidsstatuut

Het Grondwettelijk Hof oordeelde op 7 juli 2011 dat het verschil in opzeggingstermijnen en carenzdagen tussen arbeiders en bedienden een ongeoorloofde discriminatie inhield. Dankzij de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden is deze discriminatie weggewerkt. Deze wet trad in werking op 1 januari 2014. In dit artikel wordt besproken wat er door deze wet is gewijzigd.

Wat je moet weten over het eenheidsstatuut

Wat de inhoud van je werk als arbeider of bediende betreft, verandert er helemaal niets. Sinds 1 januari 2014 is er op sommige gebieden wel een gelijkstelling tussen arbeiders en bedienden. De carensdag en proefperiode werden afgeschaft en er bestaat sinds 1 januari 2014 een uniform systeem inzake opzeggingstermijnen.

Opzegtermijn: hoezo en voor wie?

Wanneer je ontslagen wordt of zelf ontslag neemt, zorgt de wet ervoor dat je niet van het ene moment op het andere op straat staat. Er is een opzegtermijn die jouw werkgever moet respecteren, net zoals jijzelf wanneer je je ontslag indient.  Dankzij het eenheidsstatuut is deze termijn nu hetzelfde voor zowel arbeiders als bedienden die een arbeidsovereenkomst afsluiten na 1 januari 2014. Je leeftijd en loon spelen geen enkele rol meer. Bij de berekening van opzeggingstermijn wordt er enkel gekeken naar de verworven anciënniteit. De duur van de opzeggingsperiode neemt gradueel toe: hoe langer je ergens werkt, hoe langer je opzegtermijn duurt.

De proeftijd bestaat niet meer

Bij het begin van je contract werd er vroeger een proefperiode ingebouwd; een periode waarin zowel jij, de werknemer, als je werkgever gemakkelijk en snel een einde konden stellen aan het contract. Omdat de opzegtermijn nu sterk verkort is in de eerste maanden van je tewerkstelling, is de proeftijd afgeschaft. Hier zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld bij uitzendarbeid. 

Gewaarborgd loon bij ziekte

Kan je door ziekte niet naar je werk? Dan ontvang je van de werkgever een gewaarborgd loon gedurende maximum 30 dagen. Daarna neemt het ziekenfonds het over. In de vroegere regeling was er voor arbeiders één dag – de ‘carensdag’ – waarop noch werkgever, noch ziekenfonds je betaalden bij ziekte. Die is door het eenheidsstatuut afgeschaft. Voor wie na 1 januari 2014 in dienst gaat bij zijn werkgever, is het eenheidsstatuut vanzelfsprekend. Al wat je moet onthouden, is dat je als bediende en als arbeider op bepaalde gebieden dezelfde rechten en plichten hebt. En je werkgever ook tegenover jou.

FAQ

[faq ids="2414"]